Nett.no Logo
Mega menyMega meny

NETT.NO Abonnement

Registrér ein konto på vår næringsportal for 129,- pr mnd, og få tilgang på:

  • Unike artiklar om økonomi og næringsliv på Sunnmøre og i Nordfjord, som du ikkje finn i andre publikasjonar!
     
  • Tilgang på tenester som Nytt om Namn, Synspunkt og stilling ledig.
     

Med abonnement har du tilgang til NETT NO på alle digitale plattformer - du kan lese når du vil, kvar du vil og i det formatet som passar deg.

129,- pr. mnd.

Kunderådgjevar bank og forsikring

01.02.2019
Kunderådgjevar bank og forsikring

SpareBank 1 Søre Sunnmøre er ein solid og sjølvstendig bank med lokal forankring. Banken med 65 tilsette har hovudkontor i Volda og avdelingskontor i Ørsta, på Vartdal, i Ulsteinvik og Fosnavåg.  Forvaltningskapitalen er på omlag 11 mrd. Banken er medeigar i SpareBank 1 Gruppen og totalleverandør av finansielle tenester. Banken sin visjon er å vere ei drivkraft til å  gjere det betre å bu og virke på Søre Sunnmøre.

Vil du vere med på å skape gode kundeopplevingar?

Vi er heile tida på jakt for å styrke laget vårt i banken. Vi søkjer no etter aktive og sjølvstendige medarbeidarar med relevant utdanning, positiv innstilling til sal og ekte lyst til å lykkast. Erfaring frå bank eller forsikring vert vektlagt.

Søkjaren må ha gode sals- og kommunikasjonsevner, då arbeidet i hovudsak er sal av og rådgjeving omkring eit breitt spekter av bank- og forsikringsprodukt på alle relevante arenaer. Du må trivst med å arbeide i lag med andre, då rådgjevarane ved avdelinga skal fungere som eit godt samspelt team.

Digitaliseringa i samfunnet slår inn i bankdrift og fører til at kunden si åtferd endrar seg og medarbeidarane må tilpasse seg nye måtar å arbeide på. Vårt mål er å gjere banken klar for framtida og utvikle medarbeidarane våre, slik at vi kan møte kunden sine krav og forventingar gjennom alle kanalar.

Vi kan tilby ein spanande og framtidsretta jobb, i ei bransje som utviklar seg i takt med den teknologiske utviklinga. Arbeidsstad vil vere ved hovudkontoret i Volda.

Lønn etter avtale. Gode pensjons-, forsikrings- og andre tilsettevilkår.

 

Søknad sendast på e-post til vidar.egset@sparebanken.no

ARBEIDSGIVER

SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Gymnasvegen 2, 6102 Volda

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Banksjef personmarknad Andre Skotheim tlf: 48017909

Banksjef HR Vidar Egset Telefon 98287855

E-post

Søknadsfrist: 20.02.2019

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

STILLINGER I SAMME KATEGORI:

SpareBank 1 SMN er en del av SpareBank1-alliansen og det største finanskonsernet i Trøndelag og på Nordvestlandet med over 1500 ansatte og hovedkontor i Trondheim. Vi er en selvstendig sparebank med lokal forankring.
Vår visjon - Sammen får vi ting til å skje - handler om å skape energi, resultater, endring og utvikling. Våre verdier er helhjerta, ansvarlig, likandes og dyktig.

ARBEIDSGIVER

SpareBank 1 SMN

St. Olavs plass 1, 6002 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Marita Løvik Stadsnes

941 77 952

Søknadsfrist: 03.03.2019

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Evotec AS utviklar og leverer komplette system og handteringsløysingar til kundar innanfor fiskeri/akvakultur, marine forsking, seismikk og offshore. Ein stor del av det vi leverer er basert på kunderetta tilpassing og utvikling av løysingar.
Vi er ca. 50 tilsette og held til i moderne kontor -og produksjonslokale i Ulsteinvik.

ARBEIDSGIVER

Evotec AS

Storehølvegen 9, 6065 Ulsteinvik

KONTAKTPERSON

Operation Manager Bjørn Berge, 91596160

VP Sales and Marketing Torkjell Ringstad, 97603799

Søknadsfrist: 28.02.2019

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

SpareBank 1 Søre Sunnmøre er ein solid og sjølvstendig bank med lokal forankring. Banken med 65 tilsette har hovudkontor i Volda og avdelingskontor i Ørsta, på Vartdal, i Ulsteinvik og Fosnavåg.  Forvaltningskapitalen er på omlag 11 mrd. Banken er medeigar i SpareBank 1 Gruppen og totalleverandør av finansielle tenester. Banken sin visjon er å vere ei drivkraft til å  gjere det betre å bu og virke på Søre Sunnmøre.

ARBEIDSGIVER

SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Gymnasvegen 2, 6102 Volda

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Banksjef bedriftsmarknad Sigrun Heltne Vartdal, 98287839

Banksjef HR Vidar Egset, 98287855

E-post

Søknadsfrist: 01.03.2019

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Etter 17 år i Klevenkonsernet står Myklebust Verft igjen på eigne bein. Vi tek med oss brei og solid erfaring frå bygging, ombygging og vedlikehald av ei rekkje fartøy i denne perioden. For gamle og nye kundar skal vi i lag med våre samarbeidspartnarar vere eit godt og trygt verft å kome til.

ARBEIDSGIVER

Myklebust Verft AS

Gurskevegen 68, 6082 Gursken

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Tor Inge Nordmo, mobil + 47 919 34 370

Kathrine Holstad, mobil +47 920 300 36

Søknadsfrist: 01.03.2019

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

PatoGen er i dag den største leverandøren av bioteknologiske analyser og rådgivning til oppdrettsnæringen i Norge og Storbritannia. Med visjonen Oceans Ahead har PatoGen lagt en sterk føring på å utvikle posisjonen som markedsleder videre inn i framtiden. Forbyggende fiskehelse definerer selskapets kjernevirksomhet og det blir fortløpende foretatt betydelige investeringer i opparbeidelse av kunnskap som skal komme oppdrettere av fisk til gode.
PatoGen AS har 52 ansatte, de fleste med tilhørighet i Ålesund. 

ARBEIDSGIVER

PatoGen AS

Rasmus Rønnebergs gate 21, 6002 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Forskningsdirektør Magnus Devold | Laboriatoriedirektør Birgit Myklebust

Chief Sales and Marketing Officer Ove Gjelstenli

Søknadsfrist: 01.03.2019

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

06.02.2019

Maritim Management AS is a seismic ship operating company located in Ålesund. We are a subsidiary of Westcon Geo, a part of the Westcon Group. Westcon Geo owns and operates 5 seismic vessels in worldwide operations, all in the OBS market as source and/ or node handling.
Maritim Management is the technical, marine and seismic operations company for the vessels in the group. The ship owning companies in the group have delivered substantially financial profits for several years. Currently we have approx. 200 crew members on the vessels and 15 persons in the office organisation.

ARBEIDSGIVER

Maritim Management AS

Keiser Wilhelms gate 23, 6003 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Vessel Manager, Monica Vågsholm Mobil: 481 95 050 / monica@mmanagement.no

Seismic Consultant, Tor Eilertsen Mobil: 982 26 592 / tor@mmanagement.no

Søknadsfrist: 25.02.2019

Tiltredelse: Snarest

Varighet: Fast

Mørenot-gruppen med hovedkontor i Søvika har røtter tilbake til 1913, og har i dag en global ledende rolle innenfor leverandørindustrien til fiskeri og akvakultur. Mørenot hadde i 2017 en omsetning på rundt MNOK 870, og har hatt en årlig organisk vekst på 8 % siden 2009.  I april 2018 gikk FSN Capital inn på eiersiden, og vil sammen med eierfamiliene utvikle selskapets sterke posisjon videre. Ved å konsolidere markedet både gjennom organisk vekst og oppkjøp ser Mørenot store muligheter for videre vekst og utvikling. 

ARBEIDSGIVER

Mørenot AS

Søvikneset 91, 6280 Søvik

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Irene V. Mjelde, Management Consultant, Yapril AS, tlf: +47 900 17 771

Hans-Fredrik Furstrand, CFO, tlf: +47 93 25 89 38

Søknadsfrist: 20.02.2019

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

05.02.2019

FRØY VEST AS er et selskap i Frøygruppen, Norges største leverandør av servicetjenester og dykkertjenester inn mot havbruksnæringen og har kontor i Ulsteinvik og Måløy.
Selskapet har også to datterselskap, Seadive AS og Stava Sjø AS og drifter idag 24 mindre og større service/dykkerfartøy med totalt ca 150 ansatte. 

ARBEIDSGIVER

Frøy Vest AS

Stålhaugen 9, 6065 Ulsteinvik

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Daglig leder Joar Gjerde

90 08 03 56

E-post

Søknadsfrist: 19.02.2019

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Norwegian Group har spesialisert seg på multidisiplintjenester, der det grunnleggende elementet er tilkomst- teknikk. Oftest er dette kombinert med mekaniske tjenester, sertifiserte sveisere samt et bredt spekter
innen inspeksjon.
Norwegian Group utfører oppdrag i høyden på en trygg og effektiv måte. Inspektører og operatører har høy kompetanse på flere fagfelt og jobben blir alltid utført med stort fokus på sikkerhet og kvalitet. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Volda.

ARBEIDSGIVER

Norwegian Group AS

Kyrkjegata 13, 6100 Volda

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

CEO Morten Borøchstein

Avdelingsleder | Offshore Lasse Gravdal

Søknadsfrist: 21.02.2019

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Hasund AS har 21 ansatte og utfører tjenester innen regnskap, lønn og økonomisk rådgiving. De fleste av våre kunder er lokalisert på Sunnmøre, men vi har også kunder i eksempelvis Oslo, Bergen, Stavanger og Tromsø. 
Hasund AS har en variert og krevende kundeportefølje: Rederi innenfor offshorefartøy, seismikkfartøy og borerigg, fiskefartøy, fiskeribransjen generelt, handel, eiendom, finansinvestering, industri, entreprenører, selvstendig næringsdrivende og konsulenter. 
Vi har kontor i Ulsteinvik og Ålesund sentrum.

ARBEIDSGIVER

Hasund AS

Stålhaugen 7, 6065 Ulsteinvik

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Rådgiver Ivar M Normark telefon: 97501433

Asbjørn Hasund tlf: 90647301

E-post

Søknadsfrist: 17.02.2019

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

01.02.2019

Skipsteknisk AS er et frittstående uavhengig konsulentselskap innen skipsdesign og skipsprosjektering. Kundene er profesjonelle globale redere som er innovatører på sine områder. Skipsteknisk prosjekterer spesialskip med hovedvekt på offshore, forskning og fiskeri.

ST-designet har et sterkt renommé blant de ledende aktørene i markedet.

ARBEIDSGIVER

Skipsteknisk AS

Klaus Nilsens gt. 4, 6001 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Management Consultant Espen Sundgot på tlf: +47 913 85 786

CEO Hans Ove Holmøy på tlf: 908 63 073

Søknadsfrist: 22.02.2019

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

31.01.2019

Hareid Group er et lokalt eiet elektro-konsern med aktiviteter i Norge, Danmark, Polen, Tyskland, Skottland og Grønland. Konsernet opererer på tre forretningsområder: Maritim, Detaljhandel og Bygg og Industri.
Konsernet har ca. 700 ansatte og en samlet omsetning i 2018 på ca. NOK 1.1 mrd.   

ARBEIDSGIVER

Hareid Group

Raffelneset 6, 6060 Hareid

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Management Consultant Espen Sundgot

+47 913 85 786

E-post

Søknadsfrist: 22.02.2019

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

31.12.2018

Kvart år vert millionar av kroner kasta vekk på annonser retta mot folk som ikkje er interesserte i å sjå annonsa dei får servert.

Gjennom Stilling ledig Sunnmøre på Facebook tilbyr NETT NO eit kostnadseffektivt og målretta annonseprodukt.

Vi nyttar Facebook sin unike segmenteringsmodell, slik at du treff eit relevant publikum i forhold til alder, utdanning, geografi og fleire andre variablar.

ARBEIDSGIVER

Stillingsannonsering på NETT NO og på Facebook - Stilling ledig Sunnmøre

KONTAKTPERSON

Magnus@nett.no

E-post

Ramoen AS er et fiskebåtrederi lokalisert i Ålesund som eier fabrikktråleren «Ramoen». Fartøyet er et av landets største og mest moderne fiskefartøy. Fangsten av hvitfisk foredles om bord til filetprodukter, fiskemel og fiskeolje, og 100% av råstoffet utnyttes dermed. Produktene selges i egen regi til kunder over hele verden. Selskapets hovedaksjonær, Eros AS, drifter også flere pelagiske fartøy.  

ARBEIDSGIVER

Ramoen AS

Keiser Wilhelmsgt. 23, 6003 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Daglig leder Per Magne Eggesbø

979 85 462

E-post

Søknadsfrist: 31.08.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Ocean Supreme AS er en ledende eksportør av fersk flysendt laks og lakseprodukter til oversjøiske markeder. Omsetningen i 2016 var på ca. NOK 1.120 mill. og vi er 14 ansatte. Selskapet har god inntjening og solid økonomi.
 
Ocean Supreme AS er eid av oppdrettsselskapet Alsaker Fjordbruk AS, samt aktører med lang erfaring innen fiskeri- og oppdrettsnæringen.

ARBEIDSGIVER

Ocean Supreme AS

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Daglig leder Botholf Stolt-Nielsen

70107502 / 93208900

E-post

Søknadsfrist: 31.08.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Målt etter markedsverdi er DNB Norges største og et av Nordens største finanskonsern. Internasjonalt er vi ledende innen shipping, energi, fiskeri og sjømat.
Med et komplett tilbud av finansielle tjenester, tilbyr vi blant annet lån, sparing, rådgivning, forsikring og pensjon for personkunder og bedriftskunder.

Vår visjon er at vi skaper verdier gjennom kunsten å møte kunden.

ARBEIDSGIVER

DNB Bank ASA

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Camilla Hoddevik

46829403

Søknadsfrist: 20.08.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

CEO

14.07.2017

Novela Logistikk AS er eiet av Private Equity selskapet Novela AS sammen med andre profesjonelle investorer. Eierstruktur sikrer høy grad av involvering, kompetansestøtte og fokus på verdiutvikling.

ARBEIDSGIVER

Novela Logistikk AS

Keiser Wilhelms Gate 24, 6003 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Rådgiver i Yapril AS, Espen Sundgot

91385786

E-post

Søknadsfrist: 04.08.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

LARSNES® er ett av de ledende skipsverft innen fiskeriflåten i Norge. Lokalisert i Sande kommune med storhavet som nærmeste nabo, ligger verftet strategisk plassert i skipsleia.

Vi har i dag 50 ansatte og har nybygging, reparasjon og vedlikehold av fiske -og fraktefartøy som vårt fagfelt.

Vi er i tillegg servicestasjon for YANMAR medium speed fremdriftsmotorer i Norge.

ARBEIDSGIVER

Larsnes Mek Verksted AS

6084 Larsnes

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Daglig leder Jarle Gunnarstein

91 56 16 30

E-post

Søknadsfrist: Omgående

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Siden 1972 har Remøy Management hatt management for mer enn 60 fartøy innenfor fiskeri, offshore, kystvakt, kabellegging etc. Selskapet har mer enn 35 års erfaring med drift av kystvaktfartøy for Sjøforsvaret og er solid forankret i nærmiljøet som et av de eldste rederiene i Fosnavåg. Rederiet drifter i dag 10 fartøy og har ett under bygging med levering i 2018. Selskapet har kontor i moderne lokaler på Eggesbønes i Herøy kommune og rederiorganisasjonen består i dag av 14 personer. Mer informasjon finnes på våre hjemmesider remoy-management.no.

ARBEIDSGIVER

Remøy Management AS

Eggesbøvegen 40, 6092 Fosnavåg

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Leifmar Andreassen

70 08 06 52

E-post

Søknadsfrist: 30.07.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

05.07.2017

Hasund AS utfører tjenester innen regnskap, lønn og økonomisk rådgiving. De fleste av våre kunder er lokalisert på Sunnmøre, men vi har også kunder i eksempelvis Oslo, Bergen, Stavanger og Tromsø.
Hasund AS har en variert og krevende kundeportefølje: Rederi innenfor offshorefartøy, seismikkfartøy og borerigg, handel, eiendom, finansinvestering, industri, entreprenører, selvstendig næringsdrivende og konsulenter.

ARBEIDSGIVER

Hasund AS

Stålhaugen 7, 6065 Ulsteinvik

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Daglig Leder Asbjørn Hasund tlf: 90647301 / Rådgiver Ivar Morten Normark tlf: 97501433

E-post

Søknadsfrist: 07.08.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

29.06.2017

Vartdal Plastindustri AS er eit familieeigd, norsk selskap med hovudkontor på Vartdal i Ørsta kommune. Vi er i dag ein av marknadsleiarane i Noreg innanfor ferskfiskemballasje, teknisk emballasje og bygningsisolasjon.
Vartdal Plastindustri AS har lang erfaring med framstilling av produkt baserte på ekspanderbar polystyren (EPS) og har i dag fleire heileigde og deleigde moderne fabrikkar langs norskekysten. 

ARBEIDSGIVER

Vartdal Plastindustri AS

Vartdalsstranda 1072, 6170 Vartdal

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Salssjef Håkon Woldsund

99710516

E-post

Søknadsfrist: Omgåande

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Hareid kommune har 5 200 innbyggarar og har om lag 500 tilsette. Kommunen ligg sentralt på Sunnmøre i eit knutepunkt mellom Ålesund og bygdebyane rundt. Kommunen er i vekst og har skapt eit livskraftig samfunn på Hareidlandet i godt samarbeid med engasjerte innbyggjarar og gode naboar. Hareid kommune er ein god arbeidsplass, og ei god kultur- og bukommune i ein sterk og rik arbeidslivsregion.

ARBEIDSGIVER

Hareid kommune

Rådhusplassen 5, 6060 Hareid

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Avd. leiar Kai Rune Bjørke. Tlf.: 990 44 350 / Personalleiar Trude Kristin Dalen. Tlf.: 906 49 944

Søknadsfrist: 01.07.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Vikariat

Inmarsat is the industry leader and pioneer of mobile satellite communications, and we offer an unrivalled portfolio of global satcom solutions and value-added services to keep people connected at all times ± whether travelling on land, at sea or in the air. 
We operate in over 80 countries with more than 40 offices worldwide.

ARBEIDSGIVER

Inmarsat Solutions AS

Borgundfjordvegen 116, 6017 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Headhunter Eirik F. Sperre

92607988

E-post

Søknadsfrist: ASAP

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

19.06.2017

Sparebanken Møre Arena er en flerbrukshall tilrettelagt for idrett, kultur og næringsliv. Driftsselskapet (Ålesund Storhall AS) arbeider kontinuerlig med å utvikle egne arrangement, nye prosjekter, samt utleie av hallen til konserter, messer, utstillinger o.l. Vi har i dag fire egne arrangement; Fritid, Båt og Caravan, Ålesund bil & motorshow og Lekivalen. Vi eier og drifter også Volsdalsvågen Marina. Organisasjonen teller 5 ansatte.

ARBEIDSGIVER

Ålesund Storhall AS

Sjømannsveien 16, 6008 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Daglig leder Synnøve Rogne

450 24 325

E-post

Søknadsfrist: 27.06.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

16.06.2017

Gnist Barnehager er en privat barnehagekjede som bygger og driver barnehager i Hordaland, Møre og Romsdal og Trøndelag. Vi jobber for å utvikle Norges beste barnehager. Til det trenger vi Norges beste medarbeidere. Kompetente, engasjerte og nytenkende medarbeidere, som er stolte av faget sitt og som brenner for å bringe fram det beste i hvert enkelt barn.
Konsernet har ca 450 ansatte og 1900 barn i barnehagene.

ARBEIDSGIVER

Gnist Barnehager AS

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Organisasjonsdirektør

920 82 620

E-post

Søknadsfrist: 03.07.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Ekornes er den største møbelprodusenten i Norden, med produkter som selges under merkenavnene Ekornes® Collection, Stressless®, Svane® og IMGTM. Stressless® er et av verdens mest kjente varemerker innen møbelbransjen, mens Ekornes®, Stressless® og Svane® er de mest kjente innen møbelbransjen i Norge. I 2016 hadde Ekornes-konsernet en omsetning på 3,14 milliarder kroner og 2146 ansatte.

ARBEIDSGIVER

Ekornes ASA

Industrivegen 1, 6222 Ikornnes

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Rådgiver i Yapril AS, Espen Sundgot på tlf. 91385786

E-post

Søknadsfrist: 23.06.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

07.06.2017

Hødd Fotball har 57 lag, gjennomfører 2600 treningsøkte pr. år, har 1200 medlemmar og det er 800 menneskjer innom Høddvoll kvar einaste dag. Vi har hundrevis av uvurderlige frivillige og fleire titals på lønningslista.

Vi omset for 22 millionar NOK årleg og involvera 4000 menneskjer direkte eller indirekte på dagleg basis.

ARBEIDSGIVER

I.L Hødd

Høddvegen 10, 6065 Ulsteinvik

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Styreleiar Håvard Haanes på tlf 97664004 / Rådgjever Ivar Morten Normark på tlf 97501433

E-post

Søknadsfrist: 26.06.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

29.05.2017

Vard Electro AS er en ledende global systemintegrator og leverandør av nøkkelferdige elektriske systemer innenfor offshore og spesialskip skipsbyggingssegmentet.

Selskapet har ca 900 ansatte i Norge, Brasil, Romania, Singapore, India, Italia, Canada og Vietnam, og opererer over hele verden. Vard Electro AS er en del av VARD.

ARBEIDSGIVER

Vard Electro AS

Tennfjordvegen 113, 6264 Tennfjord

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Vice President R&D and Technology Ove Bjørneseth

906 08 054

Søknadsfrist: 15.06.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

ElementPartner AS er en bedrift med 60 ansatte som tilbyr totalløsning med produksjon, prosjektering og montering av alle typer betongelementer.
Vi produserer alle typer slakkarmerte betongelementer til industri, bolig, kai, landbruk og samferdsel. Selskapet tilbyr totalløsninger som inkluderer prosjektering, transport og montering.
ElementPartner ligger på Åndalsnes med kort vei til industrikai der store konstruksjoner kan skipes.

ARBEIDSGIVER

ElementPartner AS

Teglverksvegen 18, 6300 Åndalsnes

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Headhunter hos Sperre Rekruttering, Eirik F. Sperre

92607988

E-post

Søknadsfrist: Snarest

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

SpareBank 1 Søre Sunnmøre er ein sjølvstendig og aktiv bank i SpareBank 1-alliansen. Vi har fokus på nærheit og gode relasjonar til kundane våre og har som visjon å gjere det betre å bu og virke på søre sunnmøre.
Banken har 69 tilsette og ein forvaltningskapital på om lag 10 milliardar kroner. Banken sitt marknadsområde er søre sunnmøre.

ARBEIDSGIVER

SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Gymnasvegen 2, 6102 Volda

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Regionbanksjef personmarknad Fredrik Christian Langlo på tlf 98287892 / Banksjef personmarknad Hallvard Bjørneset på tlf 98287866

E-post

Søknadsfrist: 01.06.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

16.05.2017

Skipsbyggingskonsernet Kleven leverer teknologisk avanserte spesialskip til kundar over heile verda.

Konsernet har i dag ca. 720 tilsette ved Myklebust Verft i Gursken og Kleven Verft i Ulsteinvik. Vi har ei solid og spennande ordrebok med leveransar til fleire ulike segment.

ARBEIDSGIVER

Kleven Verft AS

Klubbenesvegen 39, 6065 Ulsteinvik

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

IT-direktør Knut Hasund, tlf. 957 30 070 / HR-direktør Kathrine Holstad, tlf. 920 30 036

E-post

Søknadsfrist: 05.06.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

10.05.2017

Hotell Ivar Aasen er eit kjedeuavhengig hotell som ligg i Ørsta sentrum ved Ørstafjorden, omkransa av dei majestetiske Sunnmørsalpane. Hotellet ligg sentralt ved E39, og frå hotellet tek det berre få minutt til Ørsta-Volda lufthamn Hovden som har fleire daglege ruter til Oslo og Bergen. I gangavstand frå hotellet finn ein buss- og drosjeterminal samt eit stort utval butikkar, kulturhus og idrettsanlegg.

ARBEIDSGIVER

Hotell Ivar Aasen

Parkvegen 9, 6153 Ørsta

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Styreleiar Thomas Lundberg

982 87 890

E-post

Søknadsfrist: 18.05.2017

Tiltredelse: Snarast

Varighet: Fast

05.05.2017

Energiråd AS er et tverrfaglig og uavhengig rådgivningsselskap. Selskapet ble stiftet i 2009, og har pr i dag fem dyktige energirådgivere. Vi samarbeider tett faglig og ressursmessig med tilsvarende selskap flere steder i landet.

Selskapet har god inntjening og sunn økonomi og har fått utmerkelsen Gassellebedrift både i 2014, 2015 og 2016.

ARBEIDSGIVER

Energiråd AS

Larsgårdsvegen 4, 6009 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Daglig leder Harald Lillebø

98259010

E-post

Søknadsfrist: 25.05.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Hareid kommune har 5 200 innbyggarar og har om lag 500 tilsette. Kommunen ligg sentralt på Sunnmøre i eit knutepunkt mellom Ålesund og bygdebyane rundt. Kommunen er i vekst og har skapt eit livskraftig samfunn på Hareidlandet i godt samarbeid med engasjerte innbyggjarar og gode naboar. Hareid kommune er ein god arbeidsplass, og ei god kultur- og bukommune i ein sterk og rik arbeidslivsregion.

ARBEIDSGIVER

Hareid kommune

Rådhusplassen 5, 6060 Hareid

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Konstituert kommunalsjef Kai Rune Bjørke. Tlf.: 990 44 350 / Personalleiar Trude Kristin Dalen. Tlf.: 906 49 944.

Søknadsfrist: 22.05.2017

Tiltredelse: Snarest

Varighet: Fast

Marine Harvest er Norges største matprodusent og verdens største produsent av oppdrettslaks. Selskapet har totalt 12 700 ansatte i 24 land og omsatte i 2016 for NOK 32,6 MRD og dekker hele verdikjeden fra fôr til tallerken.

Gjennom visjonen ”Leading the blue revolution”, har Marine Harvest ambisjoner om å være den ledende tilbyderen av sunn, bærekraftig mat fra havet.

ARBEIDSGIVER

Marine Harvest Norway AS

Evangervegen 25, 6092 Fosnavåg

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Kvalitetssjef Tone Harnes

926 07 473.

Søknadsfrist: 17.05.2017

Tiltredelse: Snarest

Varighet: Vikariat

Furene AS er ei solid bedrift med dyktige og engasjerte medarbeidarar. Vi er leverandør av produkter og tjenester både til offentlig sektor og privat næringsliv.

Ved å være proaktiv skal Furene AS alltid levere kvalifiserte tenester tilpassa marknad og etterspørsel.

ARBEIDSGIVER

Furene AS

Furene 10, 6105 Volda

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Mercuri Urval v/ Gro Reinertsen tlf. 975 59 058 - Ole Petter Bratteberg tlf. 975 59 036

Søknadsfrist: 04.06.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

26.04.2017

Brimer AS er en ledende leverandør av glassfiberarmerte tankløsninger for oppbevaring og oppsamling av flytende væske. Vanntanker og samletanker for gråvann til offentligsektor, tanker for fiskerisektoren samt nye tankløsninger for landbasert oppdrett (storsmoltproduksjon) er sentrale produktområder for bedriften.
Brimer har betydelige vekstambisjoner. Bedriften, som er lokalisert i moderne industrianlegg på Kvamsøy, hadde i 2015 en omsetning på 80 MNOK og har en solid finansiell plattform.

ARBEIDSGIVER

Brimer AS

6087 Kvamsøy

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Håvard Haanes

97664004

E-post

Søknadsfrist: 08.05.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

MMC First Process is a complete system supplier within handling, processing, cooling and freezing of fish to ships and shore-based industry. These systems are monitored and controlled by a totally-integrated MMC automation system.

Main office in Fosnavaag with branches in Haugesund, Vigra, Sjøholt and Tromsø. The company has about 130 employees, and has business worldwide. Expected annual sales for 2017 is NOK 500 millions.

ARBEIDSGIVER

MMC First Process AS

Flyplassveien 8, 6040 Vigra

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Stig Hamre

954 71 297

Søknadsfrist: 10.05.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

MMC First Process is a complete system supplier within handling, processing, cooling and freezing of fish to ships and shore-based industry. These systems are monitored and controlled by a totally-integrated MMC automation system.

Main office in Fosnavaag with branches in Haugesund, Vigra, Sjøholt and Tromsø. The company has about 130 employees, and has business worldwide. Expected annual sales for 2017 is NOK 500 millions.

ARBEIDSGIVER

MMC First Process AS

Øyravegen 7, 6240 Ørskog

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Petter Leon Fauske

970 80 339

Søknadsfrist: 10.05.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

25.04.2017

MMC First Process is a complete system supplier within handling, processing, cooling and freezing of fish to ships and shore-based industry. These systems are monitored and controlled by a totally-integrated MMC automation system.

Main office in Fosnavaag with branches in Haugesund, Vigra, Sjøholt and Tromsø. The company has about 130 employees, and has business worldwide. Expected annual sales for 2017 is NOK 500 millions.

ARBEIDSGIVER

MMC First Process AS

Mjølstadnesvegen 21, 6092 Fosnavåg

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Leif Roger Gelseth

91633770

Søknadsfrist: 10.05.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

21.04.2017

Avento er et IT-konsulentselskap som leverer rådgivning, systemutvikling og driftstjenester. Vår kundeportefølje er spredt over hele Norge, samt deler av Sverige, og inneholder alt fra mindre virksomheter til internasjonale konsern. Vi gjennomfører prosjekter av ulik størrelse innenfor strategisk rådgivning, utvikling av IT-systemer og drift/forvaltning av disse.
Vi er nordvestlandets største kompetansemiljø innenfor utvikling på Microsoft-plattform.

ARBEIDSGIVER

Avento AS

Postvegen 17, 6018 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Headhunter hos Sperre Rekruttering, Eirik F. Sperre

92607988

E-post

Søknadsfrist: Snarest

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

11.04.2017

BLÆST Rainwear er en sterk voksende merkevare innen klesbransjen. Vi designer, utvikler og leverer fargerikt og elegant fashionregntøy av høy kvalitet til kvinner over hele verden, med en eksportandel på 60 %.
BLÆST Rainwear er en merkevare under Aalesund Oljeklede AS med hovedkontor på Vatne, 25 km fra Moa.

ARBEIDSGIVER

Aalesund Oljeklede AS

Vatnevegen 228, 6265 Vatne

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Martine Aakre

92041024

E-post

Søknadsfrist: 28.04.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Recticel is an international industrial group specialising in the transformation of polyurethane into innovative products and solutions which contribute to our daily comfort. It develops, produces and commercialises these solutions to offer an extensive range of value-adding industrial and domestic applications through four distinct business lines: Flexible Foams, Bedding, Insulation and Automotive.
Recticel is active in 27 countries and has a workforce of about 7,600 worldwide (including joint ventures). Its consolidated sales turnover reached EUR 1.33 billion in 2015.

ARBEIDSGIVER

Recticel AS

Øran øst, 6300 Åndalsnes

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Headhunter i Sperre Rekruttering, Eirik F. Sperre

92607988

E-post

Søknadsfrist: Snarest

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

CEO

07.04.2017

Jets™ utviklar, produserer og sel vakuumtoalett- og avløpssystem basert på patentert teknologi. Konsernet har solid økonomi og ein årsomsetnad på om lag 400 MNOK.

Jets Vacuum AS er driftsselskapet i Jets™ konsernet.

ARBEIDSGIVER

Jets Vacuum AS

Myravegen 1, 6060 Hareid

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Ivar Morten Normark i Personalhuset Search & Selection / Styreleiar Anders Almestad i Jets™

E-post

Søknadsfrist: 08.05.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

ÅKP AS er et regionalt innovasjonsselskap som arbeider med innovasjon, entreprenørskap og næringsutvikling. Vi etablerer nå en ny digital innovasjonsarena i Ålesund. I ÅKP Blue Innovation Arena skal vi koble mennesker, teknologi og kunnskap sammen for å innovere og utvikle nye produkter, tjenester og løsninger hurtigere og mer effektivt enn tidligere. Slik bidrar vi til å skape nye arbeidsplasser og verdier for fremtiden.

ARBEIDSGIVER

ÅKP AS

Borgundvegen 340, 6009 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Per Erik Dalen

E-post

Søknadsfrist: 24.04.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Ocean Supreme AS er en ledende eksportør av fersk flysendt laks og lakseprodukter til oversjøiske markeder. Omsetningen i 2016 var på ca. NOK 1.120 mill. og vi er 15 ansatte. Selskapet har god inntjening og solid økonomi.

Ocean Supreme AS er eid av oppdrettsselskapet Alsaker Fjordbruk AS, samt aktører med lang erfaring innen fiskeri- og oppdrettsnæringen.

ARBEIDSGIVER

Ocean Supreme AS

Larsgården, 6009 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Daglig leder Botholf Stolt-Nielsen på tlf. 70 10 75 02 / Regnskapssjef Ragnhild Løvold på telefon 70 10 75 14 / 907 57 397

E-post

Søknadsfrist: 28.04.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

31.03.2017

Kroken Caravan Import AS er importør og generalagent for den største grupperingen i Europa ± Erwin Hymer Group og representerer i Norge merkene; HYMER, BÜRSTNER, NIESMANN, LAIKA, CARADO og LMC. Hvorav HYMER er Norges mest solgte bobilmerke. 
Kroken Caravan Import AS har 8 ansatte og ca 530 millioner i omsetning. Vi har vært i bransjen i 45 år og har 20 av verdens beste forhandlere, som dekker hele Norge og ikke minst ambisjoner om vekst.

ARBEIDSGIVER

Kroken Caravan Import AS

Øran Øst, 6300 Åndalsnes

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Headhunter Eirik F. Sperre i Sperre Rekruttering

92607988

E-post

Søknadsfrist: Snarest

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Kolos Inspection AS tilbyr en rekke uavhengige tredjeparts tjenester som inspeksjoner, sertifiseringer, prøvinger, rådgivning, analyser, opplæring etc. Selskapet er en del av Kolos Gruppen og har kontorer på Frekhaug, Sola, Ågotnes, Mongstad og i Fosnavåg.
Vår Akvakulturavdeling utvider og trenger dyktige medarbeidere til å utføre inspeksjoner, analyser og sertifiseringer på akvakulturanlegg.

ARBEIDSGIVER

Kolos Inspection AS

Holmsildgata 3, 6090 Fosnavåg

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Stig Marvin Moltu tlf 46 41 49 74 / Tormod M. Grindheim tlf 93 40 60 61

E-post

Søknadsfrist: Snarest, og innen 30.04.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Racer SEM er et digitalt byrå med lokale i Ørsta og i Ålesund. Racer SEM er eid av Racer, og er en del av et miljø med fokus på digital markedsføring og programmering. Vi leverer nettsteder, applikasjoner, systemer, samt digital markedsføring og analyse for våre kunder.

ARBEIDSGIVER

Racer Sem AS

Kongens gate 6, 6002 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Olav Sindre Kriken

97196689

E-post

Søknadsfrist: Snarest

Tiltredelse: 30.04.2017

Varighet: Fast

NOGVA MOTORFABRIKK AS beliggende i Søvik i Haram kommune er en av landets ledende motorleverandører. Vi importerer og distribuerer NANNI og JOHN DEERE og har eksklusivt markedsansvar for SCANIA marinemotorer. I tillegg har vi samarbeidsavtale med CUMMINS. Vi produserer egne NOGVA marinegear og propelleranlegg. 

NOGVA MOTORFABRIKK AS har tre datterselskaper, NOGVA SVOLVÆR AS, ET HYDRAULIKK AS og NOGVA INVEST AS.  Vi er totalt ca. 90 ansatte og konsernomsetningen ca. 300 mill.  Konsernet har en solid økonomisk plattform.

ARBEIDSGIVER

Nogva Motorfabrikk AS

Hamnsundvegen 266, 6280 Søvik

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

E-post

Søknadsfrist: 15.04.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

24.03.2017

Møre Trafo AS inngår i konsernet Møre Electric Group AS sammen med KL industri AB i Sverige. Forretningsideen er å utvikle, produsere, markedsføre og levere produkter for distribusjon av elektrisitet. Hovedproduktene er fordelingstransformatorer, nettstasjoner og isolerte teknikkhus. Primærmålgruppen er nordiske energiverk, samt at vi har en sterk posisjon som leverandør av produkter til industri, jernbane og telekommunikasjon. Møre Trafo omsatte i fjor for 340 mill. og har 135 ansatte. Konsernomsetninga var 800 mill NOK. Hovedkontoret ligger i Sykkylven ca. 25 km fra Ålesund

ARBEIDSGIVER

Møre Trafo AS

Naustvegen 10, 6230 Sykkylven

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Steinulf Grøvik

93202830

E-post

Søknadsfrist: 05.05.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

21.03.2017

Ekornes er en av Europas største møbelprodusenter, mest kjent for merkevarene Ekornes®, Stressless® og Svane®. Konsernet har 6 fabrikker i Norge, 1 i USA og 3 i Asia. Ekornes opererer i et globalt marked, og har en eksportandel på over 85 %. Antall ansatte ved utgangen av 2015 var 2 348 og konsernomsetningen var NOK 3,3 milliarder.

ARBEIDSGIVER

Ekornes ASA

Industrivegen 1, 6222 Ikornnes

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Rådgiver i Yapril, Espen Sundgot tlf. 91385786 / Direktør for Digitalisering og HR i Ekornes ASA Øystein Vikingsen Fauske tlf. 92461952

E-post

Søknadsfrist: 07.04.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Stranda er ein kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Kommunen er kjent for industri, spesielt innanfor næringsmiddel og møbel.
Reiselivsnæringa har lange og sterke tradisjonar i kommunen.

ARBEIDSGIVER

Stranda kommune

Øyna 13, 6200 Stranda

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Servicekontoret

70 26 80 00

Søknadsfrist: 05.04.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast/Vikariat

VARD er et ledende selskap innen design og bygging av offshore- og spesialfartøy til oljeindustrien. Som norsk selskap byr VARD på mange spennende muligheter lokalt, men også internasjonalt.

Hovedkontoret ligger i Ålesund. Fem av totalt ti verft, Aukra, Brattvaag, Brevik, Langsten og Søviknes, samt spesialselskaper innen design, elektro, innredning og rør, er spennende hjørnesteinsbedrifter i Møre og Romsdal og Grenlandsregionen.

ARBEIDSGIVER

Vard Group AS, Vard Langsten

Verftsveien 1, 6393 Tomrefjord

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

HR Manager Geir Vik

92882207

Søknadsfrist: 01.03.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

21.02.2017

Polyform AS er en ledende produsent av oppdrifts- og fendringsprodukter. Våre produkter, og vårt merkenavn Polyform, er kjent i de marine miljøer over hele verden. I tillegg til egne produkter leverer vi kundespesifiserte løsninger innenfor en rekke anvendelsesområder. Vi benytter et bredt spekter av produksjonsteknologier som rotasjonsstøping og formblåsing, sprøytestøping og ekstrudering i ulike plastmaterialer. Vi er etablert på Blindheim i Ålesund, med 70 ansatte, omsetning i 2016 var 117 mill kr. og ca. 60 % av vår produksjon går til eksport til mer enn 60 land.

ARBEIDSGIVER

Polyform AS

Tverrvegen 37, 6020 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Produksjonssjef Morten Tvervåg på tlf. 906 81 772 / Adm.dir. Vidar Aasestrand på tlf. 917 95 937

E-post

Søknadsfrist: 13.03.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Mange tenker bare bank når de hører navnet Nordea, men vi er mye mer enn det. I Nordens største finanskonsern finnes det utrolig mange spennende muligheter. Hos oss kan du blant annet jobbe med store internasjonale bedrifter eller den lokale gründeren, fondsforvaltning eller spareråd til unge.

Vi trenger også mennesker som jobber med Tech, IT, HR, samfunnsansvar og kommunikasjon. I tillegg er vi en relasjonsbank med menneskene i fokus. Derfor satser vi på både personlig og profesjonell utvikling hos våre ansatte. Bli med å skap fremtidens relasjonsbank.

ARBEIDSGIVER

Nordea Bank Norge ASA

Notenesgata 2, 6002 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Målfrid Linde

48208299

E-post

Søknadsfrist: 19.02.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Ekornes is the largest furniture manufacturer in the Nordic region, made up by the segments Stressless®, Svane®, IMG™ and Ekornes Contract. Stressless® is one of the world´s most famous furniture brands. The products are marketed all over the world by a network of national and regional sales companies.
In 2015 the Ekornes Group had a turnover of NOK 3,2 billion and 2 300 employees.

The Ekornes Group’s central marketing department draws up and monitors the Group’s market strategy, develops its international marketing concept, performs market analyses, organises trade fairs and produces marketing materials for the sales companies in the individual countries. The department is a competence and resource centre for the international sales organisations, with whom it collaborates closely.

ARBEIDSGIVER

Ekornes ASA

Industrivegen 1, 6222 Ikornnes

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Yapril ved Espen Sundgot

+47 91385786. 

E-post

Søknadsfrist: 03.03.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

02.02.2017

Brimer AS er en ledende leverandør av glassfiberarmerte tankløsninger for oppbevaring og oppsamling av flytende væske. Vanntanker og samletanker for gråvann til offentlig sektor, tanker for fiskerisektoren samt nye tankløsninger for landbasert oppdrett (storsmoltproduksjon) er sentrale produktområder for bedriften. Vi er i dag ca 50 tilsette og holder til på Kvamsøy i Sande kommune. Brimer AS er eiet av Midvest Fondene,  Spilka International og Brimer Holding AS og har en ekspansiv vekststrategi. 

ARBEIDSGIVER

Brimer AS

6087 Kvamsøy

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Ove Midtflø

913 38 968

E-post

Søknadsfrist: 10.02.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Acando er et konsulentselskap som jobber med digitale transformasjoner i offentlig og private virksomheter. Vi forbedrer og effektiviserer virksomheter, prosesser og tjenester ved hjelp av IKT.
Acando Gruppen har ca. 1600 ansatte i fire land i Europa og et leveransesenter i Latvia. Acando hadde en omsetning på nærmere to milliarder svenske kroner i 2015 og er notert på Nasdaq Stockholm.

ARBEIDSGIVER

Acando AS

Postveien 17, 6018 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Øyvind Tørlen, Avdelingsleder Ålesund, tlf: 932 09 768 / Snorre Meland, Direktør Digital Consulting and Solutions, tlf: 928 44 993

E-post

Søknadsfrist: 24.02.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

25.01.2017

Ekornes er en av Europas største møbelprodusenter, mest kjent for merkevarene Ekornes®, Stressless® og Svane®. Konsernet har 6 fabrikker i Norge, 1 i USA og 3 i Asia. Ekornes opererer i et globalt marked, og har en eksportandel på over 85 %. Antall ansatte ved utgangen av 2015 var 2 348 og konsernomsetningen var NOK 3,3 milliarder.
J.E. Ekornes AS, avd. Ikornnes er en av produksjonsbedriftene i Ekornes-konsernet, og har i dag ca. 720 ansatte.

ARBEIDSGIVER

Ekornes ASA

Industrivegen 1, 6222 Ikornnes

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Teknisk sjef Jon Einar Løvoll

918 95 084

E-post

Søknadsfrist: 15.02.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

SpareBank 1 Søre Sunnmøre er ein sjølvstendig og aktiv bank i SpareBank 1-alliansen. Vi har fokus på nærheit og gode relasjonar til kundane våre og har som visjon å gjere det betre å bu og virke på søre sunnmøre. Banken har 69 tilsette og ein forvaltningskapital på om lag 10 milliardar kroner. Banken sitt marknadsområde er søre sunnmøre.

ARBEIDSGIVER

SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Gymnasvegen 2, 6102 Volda

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Lillian Kleven Breivik Regionbanksjef personmarknad 98287888 / Hallvard Bjørneset Banksjef personmarknad 98287866

E-post

Søknadsfrist: 01.02.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

09.01.2017

Herøy er ei kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal med ca. 8 800 innbyggjarar og eit landareal på ca. 120 km². Den grensar i sørvest mot Sande, over Rovdefjorden i sør mot Vanylven og Volda, og mot Ulstein i aust. Kommunen er delt av Herøyfjorden.

Fosnavåg er kommunesenteret i ei av dei største fiskerikommunane i landet.

ARBEIDSGIVER

Herøy kommune

Rådhusgata 5, 6090 Fosnavåg

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Jarl Martin Møller

975 06 761

E-post

Søknadsfrist: 16.01.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Sparebanken Møre er det ledende finanshuset i Møre og Romsdal, og har en forvaltningskapital på over 60 milliarder kroner, 390 ansatte og 30 kontor. Banken har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø relatert til person- og bedriftsmarkedet, samt aksje-, rente- og valutamarkedet. Sammen med datterselskapet Møre Eiendomsmegling AS er vi en fullservicebank for personer, bedrifter og det offentlige i Møre og Romsdal. 

ARBEIDSGIVER

Sparebanken Møre

Keiser Wilhelmsgt 29/33, 6003 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Leder divisjon personmarked, Trond Lars Nydal, tlf. 951 79 977 / Personal- og organisasjonssjef, Anton Flåen, tlf. 995 00 260.

E-post

Søknadsfrist: 23.01.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Sparebanken Møre er det ledende finanshuset i Møre og Romsdal, og har en forvaltningskapital på over 60 milliarder kroner, 390 ansatte og 30 kontor. Banken har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø relatert til person- og bedriftsmarkedet, samt aksje-, rente- og valutamarkedet. Sammen med datterselskapet Møre Eiendomsmegling AS er vi en fullservicebank for personer, bedrifter og det offentlige i Møre og Romsdal. 

ARBEIDSGIVER

Sparebanken Møre

Keiser Wilhelmsgt 29/33, 6003 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Leder divisjon personmarked, Trond Lars Nydal, tlf. 951 79 977 / Personal- og organisasjonssjef, Anton Flåen, tlf. 995 00 260.

Søknadsfrist: 23.01.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Optimar AS er et av verdens ledende innovasjonsselskaper og leverandør av fiskehåndteringsløsninger og prosessutstyr tilrettelagt for fartøy, landbaserte fabrikker og oppdrettsnæringen. 
Selskapet omsetter for 600 MNOK og har omlag 260 ansatte i Norge, Spania og USA. 

ARBEIDSGIVER

Optimar AS

Valderøyvegen, 6050 Valderøya

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Rådgiver i Headvisor AS, Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680 / Optimar AS ved CEO Håvard Sætre, tlf. 915 49 431.

Søknadsfrist: Snarest

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Luminell utvikler, selger og leverer kritisk belysning til krevende miljøer som offshore fartøy, fiskefartøy og oljeplattformer. Siden oppstarten i 2010 har selskapet vært i konstant vekst og i dag finnes belysningsløsninger fra Luminell på hundrevis av installasjoner verden over. Selskapet ligger i Ålesund, har 12 ansatte og omsetningen i 2016 blir på rundt 40 MNOK.

ARBEIDSGIVER

Luminell AS

Myrabakken Næringssenter - Bygg 2, 6010 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Managing Director Petter Veiberg

922 45 291

E-post

Søknadsfrist: 17.01.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Vendanor AS utvikler og produserer selvbetjente automater for salg av propan i beholdere til konsument. Selskapet henvender seg til forhandlere i bransjer som ser fordeler og lønnsomhet i å ha propan i sortimentet. Kundeløftet er å ha markedets beste driftssikkerhet og service.

ARBEIDSGIVER

Vendanor AS

Grandevegen 13 ,6783 Stryn

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Harold Wieldraaijer

91669445

E-post

Søknadsfrist: 15.01.2017

Tiltredelse: Løpende

13.12.2016

HAVYARD MMC AS leverer totalintegrerte løsninger for skånsom håndtering av fisk til skip og landbasert industri. Vår kjernekompetanse er utvikling og integrering av systemer for transport, håndtering og levering av fisk. Havyard MMC AS har ca. 100 ansatte og er etablert med avdelinger i Fosnavåg, Vigra, Haugesund og Tromsø.

ARBEIDSGIVER

Havyard MMC AS

Mjølstadnesvegen 21, 6092 Fosnavåg

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Chief Procurement Officer Dag Alvik

916 30 128

E-post

Søknadsfrist: 09.01.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

"Vi skal gjere godt arbeid og vere til å stole på" - Marius Kleven, 1944

Kleven er eit teknologifokusert skipsindustriselskap med hovudverksemd innan utrusting og levering av spesialskip. Konsernet har ca. 700 tilsette ved Kleven Verft i Ulsteinvik og Myklebust Verft i Gursken.

ARBEIDSGIVER

Kleven Maritime AS

Klubbenesvegen 39, 6065 Ulsteinvik

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Søknadsfrist: Snarest

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Schjødt er et av landets største forretningsadvokatfirmaer med et team på 200 dyktige, energiske og dedikerte medarbeidere i Oslo, Stavanger, Bergen og Ålesund. Vi bærer med oss en uredd tradisjon, som skal kjennetegne oss i våre valg. Vi har prosedert mange av de største og mest komplekse rettsakene i Norge. Våre klienter er norske og utenlandske bedrifter og investeringsselskaper. 

ARBEIDSGIVER

Advokatfirmaet Schjødt AS

Notenesgata 14, 6002 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Stian Tennfjord

452 67 346

Søknadsfrist: 06.01.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Cflow er en innovativ teknologibedrift for fiskeri- og havbruksnæringen med et bredt spekter av løsninger og systemer.
Selskapet har stor aktivitet både nasjonalt og internasjonalt. Vi er i dag ca. 50 ansatte, men har behov for flere engasjerte og kompetente medarbeidere, innen flere fagområder.

ARBEIDSGIVER

Cflow Fish Handling AS

Holsneset 25, 6030 Langevåg

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Arnstein Johansen

472 55 020

E-post

Søknadsfrist: 10.12.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

ULMATEC Services LLC in Dubai is part of Ulstein Marine Technology headquartered in Norway. ULMATEC develop and deliver Marine Technology and Services to customers worldwide. ULMATEC Services LLC is the exclusive authorised distributor of Heinzmann and Europa regulators. We are also the exclusive representative for Sperre compressors, Tamrotor Compressors, Airproducts Nitrogen systems, Maritime Partner fast rescue crafts, PG Flow Solutions, Finnoy Gear & Propeller AS and IMS watertight doors. ULMATEC Services LLC has 35 employees at its workshop in Dubai Maritime City. 

ARBEIDSGIVER

Ulmatec Services LLC, Dubai

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

recruitment@ulmatec.no

E-post

Søknadsfrist: 01.01.2017

Tiltredelse: Etter avtale

25.11.2016

Fora Form er en av Skandinavias ledende leverandører av stoler, sittegrupper og bord til kontraktsmarkedet. Selskapet er eid av Lammhults Design Group AB, et børsnotert konsern i Sverige som er aktive eiere innenfor flere merkevarer til møbel- og interiørmarkedet.
Fora Form har hovedkontor og produksjon i Ørsta samt salgskontor og showroom i Oslo og Bergen.

ARBEIDSGIVER

Fora Form AS

Mosflatevegen, 6154 Ørsta

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Rådgiver i Yapril, Espen Sundgot tlf. 913 85 786 / CEO i Fora Form, Ivar Sandnes tlf. 917 97 459.

E-post

Søknadsfrist: Snarest, og senest 09.12.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Optimar AS er et av verdens ledende innovasjonsselskaper og leverandør av fiskehåndteringsløsninger og prosessutstyr tilrettelagt for fartøy, landbaserte fabrikker og oppdrettsnæringen.
Selskapet omsetter for 500 MNOK og har omlag 250 ansatte i Norge, Spania og USA.

ARBEIDSGIVER

Optimar AS

Valderøyvegen, 6050 Valderøya

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Rådgiver i Headvisor AS, Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf 977 31 680 / CEO i Optimar AS, Håvard Sætre 915 49 431

Søknadsfrist: Snarest

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Sperre® Coolers AS er et heleid datterselskap av Sperre® Mek Verksted AS.
Selskapet har vokst betydelig siden etableringen og omsetningen vil for inneværende år bli cirka NOK 60 mill. og vi har store ambisjoner om videre vekst de neste årene.
Sperre® konsernet er familieeiet i tredje generasjon med en svært sterk internasjonal maritim merkevare, basert på kvalitet gjennom mer enn 75 år.

ARBEIDSGIVER

Sperre Coolers AS

Ellingsøyvegen 740, 6057 Ellingsøy

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Rådgiver i Yapril AS, Espen Sundgot / VP HR Eva Brox

913 85786 / 902 69651.

E-post

Søknadsfrist: 28.11.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

11.11.2016

Tussa er eit leiande og utviklingsorientert energi- og kommunikasjonskonsern på Nord-Vestlandet. Tussa produserer og overfører straum, og kjøper og sel ulike energiprodukt. I tillegg byggjer vi ut breiband, driv eiga installasjonsverksemd og er leiande på IT-drift og kommunikasjon i området. Vi er 200 medarbeidarar og har ei årleg omsetning på om lag 750 mill. kroner.

ARBEIDSGIVER

Tussa-24 AS

Industrivegen 6, 6080 Gurskøy

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Marknads- og salssjef Lise Ulstein / adm.direktør Per-Are Sørheim

70 04 62 00

Søknadsfrist: 25.11.2016

Tiltredelse: Snarleg

Varighet: Fast

08.11.2016

Møre Eiendomsmegling er datterselskap av Sparebanken Møre og er i dag etablert i Molde, Ålesund og Ørsta. Selskapet har 16 ansatte som omsetter årlig rundt 500 boliger, fritidseiendommer og næringseiendommer i Møre og Romsdal. I samarbeid med Sparebanken Møre tilbyr vi eiendommer gjennom til sammen 30 kontor i fylket.

ARBEIDSGIVER

Møre Eiendomsmegling AS

Keiser Wilhelms gate 35, 6003 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Trond Nydal

951 79 977

Søknadsfrist: 21.11.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Marina Solutions AS er totalleverandør på komplett marinaanlegg, og leverer også større, tyngre flytende flytekaier/flytemoloer. MS har oppnådd å bli markedsleder, med mål om fortsatt vekst. Bedriften har utviklet egen sjøentreprise, og har for tiden tre fartøyer til disposisjon. Året 2015 hadde vi en omsetning på 83 mill. I forhold til fortsatt vekst, trenger vi flere dyktige medarbeidere.

ARBEIDSGIVER

Marina Solutions AS

Ivar Aasen gate 18, 6153 Ørsta

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Torgeir Iversen

957 39 889

E-post

Søknadsfrist: 18.11.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

03.11.2016

M/S «Arctic Swan» søker MASKINSJEF KL. 1 for fast ansettelse

ARBEIDSGIVER

Arctic Swan AS

KONTAKTPERSON

70 13 34 02

E-post

Tiltredelse: Etter avtale

Havøy Kystfiske AS er lokalisert i Fosnavåg, og driver M/S «Hunter» (ex «Stålegg»). Hovedmaskin Wartsila vx 2400kw.
Det skal ansettes 2 skift á 23/24 personer.

ARBEIDSGIVER

Havøy Kystfiske AS

Postboks 24, 6099 Fosnavåg

KONTAKTPERSON

Håvard Rutgersen

948 36 440

E-post

Søknadsfrist: 01.11.2016

Galvano AS tilbyr utvikling, produksjon, epoxy lakkering, krom/nikkelbehandling og sluttmontasje av møbelkomponenter i metall.

ARBEIDSGIVER

Galvano AS

Engeset, 6200 Stranda

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Terje Berge

920 99 323

E-post

Søknadsfrist: 04.11.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

SPAREBANKEN MØRE er det ledende finanshuset i Møre og Romsdal, og har en forvaltningskapital på over 60 milliarder kroner, 390 ansatte og 30 kontor. Banken har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø relatert til person- og bedriftsmarkedet, samt aksje-, rente- og valutamarkedet. Sparebanken Møre er en aktiv og engasjert bidragsyter i utviklingen av samfunns- og næringsliv i Møre og Romsdal.

ARBEIDSGIVER

Sparebanken Møre

Keiser Wilhelmsgt 29/33, 6003 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Marianne Kvinnesland

957 63 834

Søknadsfrist: 03.10.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

05.09.2016

SpareBank 1 Søre Sunnmøre er ein solid og sjølvstendig bank med lokal forankring. Banken har hovudkontor i Volda og avdelingskontor i Ørsta, Ulsteinvik, Fosnavåg, på Vartdal og Sæbø.

ARBEIDSGIVER

SpareBank1 Søre Sunnmøre

Gymnasvegen 2, 6102 Volda

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Hallvard Bjørneset Banksjef personmarknad / Vidar Egset Banksjef Administrasjon/Forretningsstøtte

98287866 / 98287855

E-post

Søknadsfrist: 10.09.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

29.08.2016

Hos HTH Kjøkkenforum i Ålesund er det travle tider. Etter 38 års drift i Ålesund er vi fortsatt et populært valg når kunder fra hele fylket skal ha nytt kjøkken, og andre innredninger. I Ålesund er vi 21 ansatte og har god økonomi. Vi er også medeier i butikkene Molde og Kristiansund. Vi dekker hele Møre og Romsdal.

ARBEIDSGIVER

HTH Kjøkkenforum Ålesund

Klaus Nilsens gt. 6, 6003 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Rune Sulebakk

404 02 983

E-post

Søknadsfrist: 09.09.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

17.08.2016

BRUNSTAD er en ledende norsk møbelprodusent som kombinerer det moderne og tidsriktige, med sterke tradisjoner og kvalitet. Vi har en sterk markedsposisjon i Skandinavia og distribuerer våre møbler både gjennom møbelkjeder og frittstående forhandlere.

Vår visjon er å utvikle morgendagens klassikere, og gi kundene komfortable møbler med en kombinasjon av klassisk og tidsriktig design.

ARBEIDSGIVER

Brunstad AS

Sykkylvsvegen 415, 6230 Sykkylven

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Karl Inge Hole

959 00 229

E-post

Søknadsfrist: 31.08.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Spenncon AS inngår i det internasjonale industrikonsernet Consolis SAS, som er en ledende europeisk produsent av prefabrikkerte betongelementer med 130 fabrikker.
Spenncon AS er Norges største og ledende leverandør av råbygg basert på prefabrikkerte betongelementer. Selskapet har 5 fabrikker, ca. 500 ansatte og en omsetning på mer enn NOK 1 mrd. Leveransene omfatter prosjektutvikling, prosjektledelse, prosjektering, produksjon og montasje av stål- og betongelementer.

ARBEIDSGIVER

Spenncon AS

Gåsneset 38, 6063 Hjørungavåg

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Regionssjef Jarl Sandnes / HR-sjef Tore Aasen

918 41440 / 915 43797

E-post

Søknadsfrist: 28.08.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

08.07.2016

Sula kommune har om lag 9000 innbyggjarar og ligg sentralt til på Sunnmøre med Ålesund som næraste nabo.

ARBEIDSGIVER

Sula kommune

Sloghaugvegen 13, 6039 Langevåg

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Jørn Agersborg

70 19 9114

E-post

Søknadsfrist: 25.07.2016

Tiltredelse: Snarleg

Sektor: Offentleg

Varighet: Engasjement 100%

30.06.2016

Stadlandet VVS AS holder til på Stadlandet i Selje Kommune. Vi er 6 ansatte i et godt arbeidsmiljø, og er godkjent lærebedrift. Vi har store og små kunder, i ytre Nordfjord, og på Sunnmøre. Vi har miks mellom nybygg, renovering og faste avtaler med bedrifter som vi utfører arbeid for.

Vi leverer sanitæranlegg til private og industrikunder. Vi leverer og monterer varmepumper og sprinkleranlegg. I tillegg til egne prosjekter, arbeider vi også med VVS prosjekter for vår søsterbedrift Stadpipe AS.

ARBEIDSGIVER

Stadlandet VVS AS

6750 Stadlandet

KONTAKTPERSON

Styreleder Nils-Per Sjåstad

951 63 221

E-post

Søknadsfrist: 01.08.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

SPAREBANKEN MØRE er det ledende finanshuset i Møre og Romsdal, og har en forvaltningskapital på over 60 milliarder kroner, 390 ansatte og 30 kontor. Banken har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø relatert til person- og bedriftsmarkedet, samt aksje-, rente- og valutamarkedet. Sammen med dattersel-skapet Møre Eiendomsmegling AS er vi en fullservicebank for personer, bedrifter og det offentlige i Møre og Romsdal.

ARBEIDSGIVER

Sparebanken Møre

Keiser Wilhelmsgate 29/33, 6002 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Stig Dahlgaard Berntzen i Korn Ferry på tlf. 941 62 378 / Styreleder Leif-Arne Langøy på tlf. 905 25 649.

E-post

Søknadsfrist: 21.08.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

28.06.2016

Jets utviklar, produserer og sel vakuumtoalett- og avløpssystem basert på patentert teknologi. Konsernet - med hovudkontor på Hareid - har solid økonomi og ein årsomsetnad på over 400 millionar (ca 85 % eksport).
Jets Vacuum AS har ansvar for hovudkontorfunksjonar og administrasjon, forretningsutvikling, finans, driftsfunksjonar, FoU og teknisk utvikling.

ARBEIDSGIVER

Jets Vacuum AS

Myravegen 1, 6060 Hareid

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

HR-direktør Anne Holstad

913 89 007

E-post

Søknadsfrist: 20.07.2016

Tiltredelse: Snarest

Varighet: Fast

23.06.2016

Best Fishing Gear AS (BFG) er en mekanisk bedrift som holder til på Flatraket i Selje Kommune, 15 minutter fra Måløy sentrum. BFG lager automatiske linesystem for Fiskevegn-konsernet, og tilbyr variert mekanisk produksjon og tjenester innen laser- og vannskjæring, knekking og sammenstilling.

ARBEIDSGIVER

Best Fishing Gear AS

6717 Flatraket

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

57858400

E-post

Søknadsfrist: 31.07.2016

Tiltredelse: Snarest

Varighet: Fast

Zegeba AS er en raskt voksende startup i Ålesund!
Store internasjonale kunder bruker vår innovative digitaliseringsteknologi -  for tidsbesparende og effektiv samhandling, rapportering og datafangst.

Zegeba er en enhetlig digital løsning for alle typer og størrelser skjema, rapporter, inspeksjoner, multimedia og generell data fangst på app, mobil, pad eller web.
Zegeba fungerer like godt offline som online!

ARBEIDSGIVER

Zegeba AS

Postvegen 2, 6018 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Daglig leder Jørn Klungsøyr

91365731

E-post

Søknadsfrist: 28.06.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

15.06.2016

Vartdal Gjenvinning er Nordvestlandets ledende metallgjenvinningsbedrift. Selskapet har egne anlegg for mottak av skrapjern, metall og bilsanering i Florø, Kristiansund, Ålesund og hovedanlegg i Vartdal. Tre av anleggene har egen kai for utskiping av skrapjern. Vartdal er Norges nordligste fragmenteringsanlegg for metall og jern. Bedriften er godt etablert i markedet på Nordvestlandet og har en solid økonomi.

ARBEIDSGIVER

Vartdal Gjenvinning AS

6170 Vartdal

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Bjørn Stensli

976 96 300

Søknadsfrist: 30.06.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Jets utviklar, produserer og sel vakuumtoalett- og avløpssystem basert på patentert teknologi. Konsernet - med hovudkontor på Hareid - har solid økonomi og ein årsomsetnad på over 400 millionar (ca 85 % eksport).
Jets Vacuum AS har ansvar for hovudkontorfunksjonar og administrasjon, forretningsutvikling, finans, driftsfunksjonar, FoU og teknisk utvikling.

ARBEIDSGIVER

Jets Vacuum AS

Myravegen 1, 6060 Hareid

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Ivar Morten Normark i Personalhuset Search & Selection

97501433

E-post

Søknadsfrist: 28.07.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

27.05.2016

Atlantic Trading er en ledende aktør innen emballasjeløsninger. Vi utvikler og selger emballasje og maskiner for automatisert emballering til marin industri. Selskapets kunder er redere og rederier, med Norge og Russland som hovedmarkeder og nøkkelkunder ellers i Europa og Nord-Amerika.
Atlantic Trading omsetter for drøyt 50 millioner kroner, har sunn økonomi og motiverte og dyktige medarbeidere. Vi holder til i nye og attraktive lokaler i Breivika i Ålesund. Vi er en omstillings- og tilpasningsdyktig gründervirksomhet som med flat struktur, godt humør og løs snipp har skapt vekst og gode resultater.

ARBEIDSGIVER

Atlantic Trading AS

Lerstadvegen 517, 6018 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Regionansvarlig Personalhuset Search & Selection Ivar Morten Normark.

975 01 433

E-post

Søknadsfrist: 20.06.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

27.05.2016

Brimer AS er en ledende leverandør av glassfiberarmerte tankløsninger for oppbevaring og oppsamling av flytende væske. Vanntanker og samletanker for gråvann til offentlig sektor, tanker for fiskerisektoren samt nye tankløsninger for landbasert oppdrett (storsmoltproduksjon) er sentrale produktområder for bedriften.

ARBEIDSGIVER

Brimer AS

6087 Kvamsøy

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Adm.dir. Håvard Haanes, tlf. 976 64004 / MRB AS v/Bjørn Gjerde, tlf. 915 57344.

E-post

Søknadsfrist: 17.06.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Enøk-senteret AS er eit rådgjevingsfirma med solid tverrfagleg kompetanse innan effektiv og miljøfokusert energibruk. Vi er engasjert i landsdekkande prosjekt med kundar hos ei rekkje private og offentlege verksemder som gir store miljø- og energigevinstar. Vi har hovudkontor i Ørsta og avdelingskontor i Ålesund.

ARBEIDSGIVER

Enøk-senteret AS

Torvmyrane 5, 6160 Hovdebygda

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Dagleg leiar Paul Rune Ingebrigtsen

98 25 90 13

Søknadsfrist: 05.06.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

13.05.2016

ULSTEIN tilbyr skipsdesign, skipsbygging og systemløysingar til skip, og har aktivitet innan skipsinvestering. Vi utviklar nye løysingar for berekraftige marine operasjonar i nært samarbeid med kundar over heile verda. ULSTEIN har om lag 700 tilsette i sju land, og hovudkontoret ligg i Ulsteinvik på Sunnmøre.

ARBEIDSGIVER

Ulstein Group ASA

6065 Ulsteinvik

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Johannes Volle

472 82 135

Søknadsfrist: 31.05.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

11.05.2016

Herøy er ei kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal med ca. 8 800 innbyggjarar og eit landareal på ca. 120 km². Den grensar i sørvest mot Sande, over Rovdefjorden i sør mot Vanylven og Volda, og mot Ulstein i aust. Kommunen er delt av Herøyfjorden.

Fosnavåg er kommunesenteret i ei av dei største fiskerikommunane i landet.

ARBEIDSGIVER

Herøy kommune

Rådhusgata 5, 6090 Fosnavåg

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Renathe Rossi-Kaldhol

70 08 14 91 / 948 81 303

E-post

Søknadsfrist: 01.06.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Offentlig

11.05.2016

IMPACT Engineering As er et privat selskap med lokale eiere. Selskapet har i noen år jobbet med utvikling av utstyr innen landbasert oljeproduksjon og er i en vekstfase.

Selskapet har kontor i Saunesmarka i Ulsteinvik.

ARBEIDSGIVER

IMPACT Engineering As

Brendehaugen 20, 6065 Ulsteinvik

KONTAKTPERSON

Jogeir Romestrand

91330387

E-post

Søknadsfrist: 20.05.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

10.05.2016

I 30 år har STADT vore spesialiserte på vekselstraums motordrifter, reguleringsteknikk og elektriske framdriftssystem for skip. Eit viktig fokus for STADT har i alle desse åra vore å utvikle bærekraftige og miljøvenlege løysningar som vil ha positiv innverknad på dei globale klima- og miljøutfordringane. 

ARBEIDSGIVER

Stadt AS

Molovegen 2, 6083 Gjerdsvika

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Hallvard Slettevoll

91699612

E-post

Søknadsfrist: 20.05.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: 50%, permanent tilsetjing kan verte aktuelt

03.05.2016

Ulstein kommune ligg i Møre og Romsdal. Storleik: 97 km2. Innbyggarar: 8342 pr. 01.05.2015. Aldersgruppa 20-40 år er i majoritet.
Ulsteinvik har om lag 5 500 innbyggarar og er kommune- og regionsenter. Ulsteinvik fekk bystatus 1. juli 2000.
21.05.2012 vart Ulsteinvik tildelt Staten sin pris for mest attraktiv stad i landet.

ARBEIDSGIVER

Ulstein Kommune

Postboks 143, 6067 Ulsteinvik

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Rådmann Einar Vik Arset / Personalleiar Kari Riise

97664308 / 99268701

E-post

Søknadsfrist: 18.05.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Offentlig

Varighet: Fast

28.04.2016

Skipsbyggingskonsernet Kleven leverer teknologisk avanserte spesialskip til kundar over heile verda.

Konsernet har i dag ca. 700 tilsette ved Myklebust Verft i Gursken og Kleven Verft i Ulsteinvik. Vi har ei solid og spennande ordrebok med leveransar til fleire ulike segment. 

ARBEIDSGIVER

Kleven Verft AS

6065 Ulsteinvik

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Prosjektdirektør Ole Kristensen

95 73 00 50.

E-post

Søknadsfrist: 19.05.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Skipsbyggingskonsernet Kleven leverer teknologisk avanserte spesialskip til kundar over heile verda.

Konsernet har i dag ca. 700 tilsette ved Myklebust Verft i Gursken og Kleven Verft i Ulsteinvik. Vi har ei solid og spennande ordrebok med leveransar til fleire ulike segment.

ARBEIDSGIVER

Kleven Verft AS

6065 Ulsteinvik

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Teknisk direktør Sigbjørn Nordstrand

416 55 877

E-post

Søknadsfrist: 19.05.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast / midlertidig

Skipsbyggingskonsernet Kleven leverer teknologisk avanserte spesialskip til kundar over heile verda.

Konsernet har i dag ca. 700 tilsette ved Myklebust Verft i Gursken og Kleven Verft i Ulsteinvik. Vi har ei solid og spennande ordrebok med leveransar til fleire ulike segment.

ARBEIDSGIVER

Kleven Verft AS

6065 Ulsteinvik

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Prosjektdirektør Ole Kristensen

95 73 00 50.

E-post

Søknadsfrist: 19.05.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast / midlertidig

Skipsbyggingskonsernet Kleven leverer teknologisk avanserte spesialskip til kundar over heile verda.

Konsernet har i dag ca. 700 tilsette ved Myklebust Verft i Gursken og Kleven Verft i Ulsteinvik. Vi har ei solid og spennande ordrebok med leveransar til fleire ulike segment.

ARBEIDSGIVER

Kleven Verft AS

6065 Ulsteinvik

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Marius Halvorsen, Management Consultant i Yapril

92 29 57 86.

E-post

Søknadsfrist: 19.05.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Skipsbyggingskonsernet Kleven leverer teknologisk avanserte spesialskip til kundar over heile verda.

Konsernet har i dag ca. 700 tilsette ved Myklebust Verft i Gursken og Kleven Verft i Ulsteinvik. Vi har ei solid og spennande ordrebok med leveransar til fleire ulike segment.

ARBEIDSGIVER

Kleven Verft AS

6065 Ulsteinvik

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Teknisk direktør Sigbjørn Nordstrand

41 65 58 77

E-post

Søknadsfrist: 19.05.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Skipsbyggingskonsernet Kleven leverer teknologisk avanserte spesialskip til kundar over heile verda.

Konsernet har i dag ca. 700 tilsette ved Myklebust Verft i Gursken og Kleven Verft i Ulsteinvik. Vi har ei solid og spennande ordrebok med leveransar til fleire ulike segment.

ARBEIDSGIVER

Kleven Verft AS

6065 Ulsteinvik

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Teknisk direktør Sigbjørn Nordstrand

416 55 877

E-post

Søknadsfrist: 19.05.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast / midlertidig

28.04.2016

Data lnformasjon as er eit autorisert regnskapsførerselskap og medlem av NARF.
Data lnformasjon as vart stifta i 1980. Selskapet har lang erfaring i å bistå det lokale næringslivet med tjenester innen økonomi, skatt og regnskap.

Selskapet har i dag 5 ansatte. Våre ansatte har lang og bred erfaring innen regnskap.

ARBEIDSGIVER

Data Informasjon AS

Ivar Aasen gt. 7, 6151 Ørsta

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Laurits Bjørdal

90053950

E-post

Søknadsfrist: 10.05.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

19.04.2016

Sula kommune har om lag 9000 innbyggjarar og ligg sentralt til på Sunnmøre med Ålesund som næraste nabo. Kommunen har eit rikt kulturliv og har gode høve til å dyrke friluftsliv.

ARBEIDSGIVER

Sula kommune

Sloghaugvegen 13, 6039 Langevåg

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Gunnar Trones

70 19 91 00

E-post

Søknadsfrist: 30.04.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Prosjektperiode inntil 3 år

14.04.2016

Stadpipe holder til på Stadlandet, med sentral beliggenhet i forhold til all verdiskapningen langs Vestlandskysten. Vi har store og små kunder i hele Norge og i utlandet. 
Siden vi startet selskapet som rørleggere i 1995, har vi utviklet oss til å bli blant landets fremste spesialister på avanserte rørsystemer. Det som driver oss, er å finne de beste løsningene tilpasset kundens behov. Vårt engasjerte tverrfaglige miljø består av rundt 25 meget kompetente medarbeidere.

Stadpipe er et selskap som tar ansvar - for kunde, ansatte, miljø og samfunn.

ARBEIDSGIVER

Stadpipe

6750 Stadlandet

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Nils-Per Sjåstad

951 63 221

E-post

Søknadsfrist: 29.04.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

04.04.2016

Leite og Howden  AS er et uavhengig arkitekt- og ingeniørselskap med 16 ansatte. Selskapet ble etablert i 1982. og har i dag hele Norge som arbeidsområde. Hovedkontoret er i Ålesund med eget avdelingskontor i Brumunddal

Vi leverer i hovedsak tjenester innen prosjektering av alle typer bygg, planarbeid, byggesøknader og rådgiving. Vi samarbeider med større landsdekkende hytte- og huslevrandører, og har et bredt spekter av oppdragsgivere innen både offentlig og privat sektor.

ARBEIDSGIVER

Leite og Howden AS

Ystenesgata 12, 6003 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Daglig leder Pål Sindre Myklebust

954 59 130

E-post

Søknadsfrist: 18.04.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Baatbygg har med over 70 års drift posisjonert seg som et av Norges ledende verft for ombygging, reparasjon og utrustning av fartøy innenfor fiskeri, offshore og seismikk. Det at noen av verdens fremste rederier er faste kunder hos oss mener vi bekrefter vår posisjon i markedet.

ARBEIDSGIVER

Båtbygg AS

Kapellneset, 6710 Raudeberg

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Kjell-Inge Sjåstad

909 19 199

E-post

Søknadsfrist: 23.04.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

18.03.2016

Brandal friskule driv grunnskule for barnetrinnet 1. - 7. skuleår og SFO. Skulen vert driven etter den offentlege læreplanen. Brandal friskule ligg midt i bygda Brandal i Hareid kommune omringa av fjell, sjø og vakker natur.

ARBEIDSGIVER

Brandal Friskule

Almestadbakken 13, 6062 Brandal

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Dagleg leiar Olaug Maren Pareliussen Brandal tlf: 97582898 / Styreleiar Dag Audun Eliassen tlf: 90173343

Søknadsfrist: 01.04.2016

Tiltredelse: 01.08.2016

Varighet: Fast/deltid

Muritunet AS tilbyr framtidsretta rehabiliteringstenester forankra i ein visjon om å sikre auka samfunns-deltaking for alle pasientgrupper. Bedrifta har 60 årsverk fordelt på 85 tilsette og ventar i år ei omsetning på om lag 60 MNOK. Etableringa av Valldal Fjordhotell (oppstart komande sommar) og eit tett samspel med andre aktørar i «helseklynga» Muriparken er viktige ressursar i ein vekststrategi basert på mellom anna FoU-basert ressurssenter og tenestetilbod til kommunar og andre nye kundegrupper.

ARBEIDSGIVER

Muritunet AS

Muritunet AS, 6210 Valldal

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Styreleiar Asmund Kristoffersen / rådgivar Bjørn Gjerde MRB AS

9306 3614 / 9155 7344.

E-post

Søknadsfrist: 31.03.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

03.03.2016

Fjord Shipping AS er et Managementselskap lokalisert i Måløy. Selskapet sysselsetter i dag ca 420 sjøfolk, 18 kontorpersonell og drifter 20 skip. Herav 10 fryseskip, 8 kjemikalie- og produkttankere og 2 spesialfartøy. Selskapet bruker mannskapssystemet fra UniSea.

ARBEIDSGIVER

Fjord Shipping AS

Intercomterminalen, 6700 Måløy

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Daglig leder Trond Myklebust

95 70 31 78

E-post

Søknadsfrist: 17.03.2016

Tiltredelse: Snarest

Sektor: Maritim

Varighet: Fast

Sølvtrans Management AS er verdens største og ledende rederi innenfor transport av oppdrettsfisk. Sølvtrans er et privateid selskap med sterk eiersammensetning for fremtidig vekst. Selskapet drifter i dag 18 skip (snittalder ca. 5 år) som stort sett opererer på lange kontrakter i Norge, Skottland, Canada og Tasmania. I tillegg har selskapet pr. i dag 5 nye skip under bygging med levering i 2016 og 2017. Selskapet har i dag 300 ansatte med hovedkontor i Ålesund.

ARBEIDSGIVER

Sølvtrans Management AS

Korsegt. 4, 6002 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Olger Arne Synnes

95 99 33 70

E-post

Søknadsfrist: 14.03.2016

Tiltredelse: Snarest

Sektor: Maritim

Varighet: Fast

25.02.2016

Ulstein kommune har om lag 8400 innbyggarar og har fem grunnskular, med til saman 1202 elevar.

Ulstein ungdomsskule ligg sentralt i Ulsteinvik, og flytta inn i nybygg i 2009. Skulen har for tida 385 elevar og 50 tilsette.

ARBEIDSGIVER

Ulstein Kommune

Postboks 143, 6067 Ulsteinvik

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Gry Nordal

90640134

E-post

Søknadsfrist: 18.03.2016

Tiltredelse: 01.08.2016

Sektor: Offentleg

Varighet: Fast

SPAREBANKEN MØRE er det ledende finanshuset i fylket og har en forvaltningskapital på over 59 milliarder kroner, 400 ansatte og 30 kontor. Banken har over mange år bygget opp et stort kompetanse-miljø i Møre og Romsdal relatert til person-og bedriftsmarkedet, samt aksje-, rente- og valutamarkedet. Sammen med datterselskapet Møre Eiendomsmegling AS er vi en fullservicebank for personer, bedrifter og det offentlige i Møre og Romsdal.

ARBEIDSGIVER

Sparebanken Møre

Keiser Wilhelmsgt. 29/33, 6003 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Erik Røkke tlf. 971 13 383 / Anton Flåen tlf. 995 00 260

Søknadsfrist: 14.03.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

Herøy er ei kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal med ca. 8 800 innbyggjarar og eit landareal på ca. 120 km². Den grensar i sørvest mot Sande, over Rovdefjorden i sør mot Vanylven og Volda, og mot Ulstein i aust. Kommunen er delt av Herøyfjorden. Fosnavåg er kommunesenteret i ei av dei største fiskerikommunane i landet.

ARBEIDSGIVER

Herøy Kommune

Rådhusgata 5, 6090 Fosnavåg

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Servicetorget 700 81311

Søknadsfrist: 02.03.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Offentlig

Varighet: Fast

11.02.2016

Herøy er ei kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal med ca. 8 800 innbyggjarar og eit landareal på ca. 120 km². Den grensar i sørvest mot Sande, over Rovdefjorden i sør mot Vanylven og Volda, og mot Ulstein i aust. Kommunen er delt av Herøyfjorden. Fosnavåg er kommunesenteret i ei av dei største fiskerikommunane i landet.

ARBEIDSGIVER

Herøy Kommune

Rådhusgata 5, 6090 Fosnavåg

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Servicetorget 700 81311

Søknadsfrist: 18.03.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Offentlig

Varighet: Fast

Tussa er eit leiande og utviklingsorientert energi- og kommunikasjonskonsern på Nord-Vestlandet. Tussa produserer og overfører straum, og kjøper og sel ulike energiprodukt. I tillegg byggjer vi ut breiband, driv eiga installasjonsverksemd og er leiande på IT-drift og kommunikasjon i området. Vi er 200 medarbeidarar og har ei årleg omsetning på om lag 750 mill. kroner.

ARBEIDSGIVER

Tussa

Langemyra 6, 6160 Hovdebygda

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Ivar Driveklepp tlf. 70 04 62 00 / Johnny Vassli Hansen tlf 918 52 554.

Søknadsfrist: 14.02.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

REM Offshore ASA er notert på Oslo Børs (OAAX) under ticker REM. Selskapets kontorer ligger i Fosnavåg. Flåten består av 19 fartøy, inkludert 1 fartøy under bygging (2 OCV, 11 PSV, 6 CSV). REM Offshore har en ny og moderne flåte med en snittalder på ca 4,5 år og selskapet har ca 500 høyt kvalifiserte ansatte. REM Offshore arbeider kontinuerlig med å tilfredsstille våre kunders behov gjennom forbedring av våre operasjoner med et kontinuerlig fokus på helse, sikkerhet, miljø og kvalitet

ARBEIDSGIVER

REM Offshore ASA

Postboks 143, 6099 Fosnavåg

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

CEO Åge Remøy 90591292 / CFO Arild Myrvoll 90014188

Søknadsfrist: 29.02.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

Brimer AS er ein leiande produsent og leverandør av store glassfiberkonstruksjonar/ tankar til vatn, avløp, industri, fisk, oppdrett etc. Bedrifta held til på Kvamsøya i Sande kommune (M. og R. Fylke). Bedrifta har ca. 45 årsverk i moderne produksjons- og administrasjonslokale.

ARBEIDSGIVER

Brimer AS

6087 Kvamsøy

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Osvald Ristesund

905 41 056

E-post

Søknadsfrist: 15.02.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

Brimer AS er en ledende leverandør av glassfiberarmerte tankløsninger for oppbevaring og oppsamling av flytende væske. Vanntanker og samletanker for gråvann til offentlig sektor, tanker for fiskerisektoren samt nye tankløsninger for landbasert oppdrett (storsmoltproduksjon) er sentrale produktområder for bedriften. Vi er i dag ca 50 tilsette og holder til på Kvamsøy i Sande kommune.

ARBEIDSGIVER

Brimer AS

6087 Kvamsøy

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Jarle Støylen

957 63 832

E-post

Søknadsfrist: 12.02.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

19.01.2016

Gnist Holstad er én av 16 barnehager i Gnist Barnehager. Vi åpnet i 2006. Som alle Gnist Barnehager jobber vi strukturert og systematisk etter Rammeplanen for barnehage, ved siden av å følge vårt eget pedagogiske grunnsyn om at alle barn er forskjellige og unike. Sammen med Rammeplanen fungerer dette grunnsynet som fundamentet for alt vi gjør. Vårt fundament har stor betydning for barnets trygghet, utvikling og trivsel i barnehagen.

ARBEIDSGIVER

Gnist Barnehager Holstad AS

Grova 40, 6060 Hareid

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Elisabeth Warpe

950 22 432

Søknadsfrist: 10.02.2016

Tiltredelse: Ønskelig fra 01.04.16

Sektor: Privat

Varighet: Fast

06.01.2016

Ulshav AS er ei arbeidsmarknadsverksemd lokalisert i Saunesmarka i Ulsteinvik. Verksemda har som formål å motivere, rettleie og hjelpe menneske ut i arbeidslivet. Dette vert oppnådd gjennom trening, rådgjeving og opplæring. Verksemda er 100% eigd av Ulstein kommune og driv med ulik type produksjon og tenesteyting innanfor trevare, montering, jobbfrukt og bakeri.

ARBEIDSGIVER

Ulshav as

Smårisevadet 15, 6065 Ulsteinvik

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Knut Erik Engh tlf 95 76 66 92 / Kari Mette Sundgot tlf 90 60 16 80

Søknadsfrist: 15.01.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

23.12.2015

Peab er Nordens samfunnsbygger med 13 000 ansatte og en omsetning på over 43 milliarder kroner. Konsernet har strategisk plasserte kontorer i Sverige, Norge og Finland. Hovedkontoret ligger i Förslöv i Skåne, Sverige.
Aksjen er børsnotert på NASDAQ Stockholm.I Norge har Peab 1400 medarbeidere og en årlig omsetning på 4,8 milliarder kroner.

ARBEIDSGIVER

PEAB K. Nordang AS

Morkevegen 41, 6200 Stranda

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Kjetil Nordang

+47 90867000

E-post

Søknadsfrist: 20.01.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

Tussa er eit leiande og utviklingsorientert energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Tussa produserer og overfører straum, og kjøper og sel ulike energiprodukt. I tillegg byggjer vi ut breiband, driv eiga installasjonsverksemd og er leiande på IT-drift og kommunikasjon i området. Vi er 200 medarbeidarar og har ei årleg omsetjing på om lag 750 mill. kroner.

ARBEIDSGIVER

Tussa

Langemyra 6, 6160 Hovdebygda

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Ivar Driveklepp

70 04 62 00

Søknadsfrist: 07.01.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

16.12.2015

Herøy er ei kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal med ca. 8 800 innbyggjarar og eit landareal på ca. 120 km². Den grensar i sørvest mot Sande, over Rovdefjorden i sør mot Vanylven og Volda, og mot Ulstein i aust. Kommunen er delt av Herøyfjorden. Fosnavåg er kommunesenteret i ei av dei største fiskerikommunane i landet.

ARBEIDSGIVER

Herøy Kommune

Rådhusgata 5, 6090 Fosnavåg

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Utviklingsleiar Jarl Martin Møller

700 81 369 / 97506761

E-post

Søknadsfrist: 04.01.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Offentlig

Varighet: Fast

16.12.2015

Per Mulvik AS har sidan 1971 levert rådgivande ingeniørtenester frå vårt kontor i Volda sentrum. Våre 10 tilsette arbeider innan fagområda byggeteknikk, byggeleiing, kommunalteknikk, arealplan, oppmåling og taksering.

ARBEIDSGIVER

Per Mulvik AS

Holmen 7, 6100 Volda

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Jan Magnus Ose

70074994

E-post

Søknadsfrist: 04.01.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

03.12.2015

Åse Barnehage AS er en privateid barnehage med fem avdelinger og ligger i naturskjønne omgivelser på Åse. Barnehagen har vært drevet siden 1987 og fikk nye eiere i 2003. Barnehagen er organisert i Pbl-a. Vi har to småbarnsavdelinger 1-2 år, to 2-4 års avdelinger, og en egen førskoleavdeling med 5-6 åringer. Vi vektlegger språkutvikling, sosial kompetanse, barns medvirkning samt natur og uteliv.

ARBEIDSGIVER

Åse Barnehage AS

Øvre Geilegrend 12, 6017 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Barnehageleder Siri Kjerstad tlf:: 99 244 288 / Eier Gert Torvik tlf: 91 16 19 60

E-post

Søknadsfrist: 01.01.2016

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

SPAREBANKEN MØRE er det ledende finanshuset i fylket og har en forvaltningskapital på over 59 milliarder kroner, 400 ansatte og 30 kontor. Banken har over mange år bygget opp et stort kompetanse-miljø i Møre og Romsdal relatert til person-og bedriftsmarkedet, samt aksje-, rente- og valutamarkedet. Sammen med datterselskapet Møre Eiendomsmegling AS er vi en fullservicebank for personer, bedrifter og det offentlige i Møre og Romsdal.

ARBEIDSGIVER

Sparebanken Møre

Keiser Wilhelmsgt. 29/33, 6003 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Banksjef Merete Wiig

952 08 985

Søknadsfrist: 14.12.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

Marin Teknikk AS, etabl. 1981, er et uavhengig skipsdesign-selskap med hovedkontor i Dragsund, Herøy kommune og 2 datterselskaper i Polen, totalt ca. 120 ansatte. Marin Teknikk leverer skipsdesign til nasjonale og internasjonale kunder. Bedriften arbeider med mange spennende prosjekter.

ARBEIDSGIVER

Marin Teknikk AS

Industrivegen 21, 6080 Gurskøy

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Raymond Eide - Dept. Manager Stability

70 08 34 02 / 952 43 403

E-post

Søknadsfrist: 13.12.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

26.11.2015

Hareid er ei av to kommuner på øya Hareidlandet. Her bur det i overkant av 5000 innbyggjarar.
Kommunen har tre bygder; det historiske Hjørungavåg, ishavsbygda Brandal, og bygda som har gitt namn til kommunen; kyrkjebygda Hareid sentrum og Hareidsdalen.

ARBEIDSGIVER

Hareid Kommune

Rådhusplassen 5, 6060 Hareid

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Avdelingsleiar Kai Rune Bjørke. Tlf.: 70 09 50 33 / 990 44 350 / Personalleiar Trude Kristin Dalen. Tlf.: 906 49 944.

E-post

Søknadsfrist: 01.12.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Offentlig

Varighet: Fast

Plany AS er ein leiande leverandør av presenningsbaserte løysingar for industrielle føremål innan marin og maritim sektor. Innovative løysingar mot oppdrettsnæringa og verftsindustrien er døme på bruksområde for bedrifta sine produkt. Plany er lokalisert i Gursken i Sande kommune. Bedrifta forventar i år ein omsetnad på om lag 35 MNOK, og har ei god økonomisk plattform. Plany har opparbeidd seg ein sterk marknadsposisjon i hovudmarknadene sine, og det er lagt klare strategiar for fortsatt lønsam vekst.

ARBEIDSGIVER

Plany AS

Gnr 13 Bnr 17, 6082 Gursken

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Bjørn Gjerde MRB AS

915 57 344

E-post

Søknadsfrist: 10.12.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

13.11.2015

Ekornes er den største møbelprodusenten i Norden, med produkter som selges under merkenavnene Ekornes® Collection, Stressless®, Svane® og IMG™. Stressless® er et av verdens mest kjente varemerker innen møbelbransjen, mens Ekornes®, Stressless® og Svane® er de mest kjente innen møbelbransjen i Norge. Produktene selges over store deler av verden gjennom egne salgsselskaper i utvalgte markeder. I 2014 hadde Ekornes-konsernet en omsetning på 2,76 milliarder kroner og 2388 ansatte.

ARBEIDSGIVER

Ekornes ASA

Industrivegen 1, N-6222 Ikornnes

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Rådgiver Espen Sundgot +47 91385786 / Konsernsjef Olav Holst-Dyrnes +47 93483101.

E-post

Søknadsfrist: 26.11.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

09.11.2015

Fosnavaag Pelagic AS er en moderne pelagisk virksomhet med filetfabrikk og rundfrysing av fisk. Bedriften har solide eiere som er godt forankret i næringen og det lokale næringslivet, og som også er viktige samarbeidspartnere for bedriften på ulike områder. Markedsføring og salg av bedriftens konsumprodukter gjøres i samarbeid med Nils Sperre AS. Høy utnyttelse av hele fisken som råstoff sikres gjennom samarbeid med Vedde AS. Bedriften sysselsetter omlag 60 medarbeidere i sesongen. Omsetningen i 2014 var ca. 300 mill. kr.

ARBEIDSGIVER

Fosnavaag Pelagic AS

Indre Havn 6090 FOSNAVÅG

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Kurt Jacobsen, tlf. 966 26 453 / rådgiver Rolf Klock hos Capricorn AS, tlf. 905 37 898.

E-post

Søknadsfrist: 23.11.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

Vik Ørsta AS er ei leiande kunnskapsbedrift som leverer produkt og løysingar innan marknadsområda Lysmast, Tunnelsikring og Trafikksikring i Noreg. Vi er også ein leiande marinaleverandør gjennom kvalitetsmerket Ørsta Marina Systems. Bedrifta er lokalisert i Ørsta og i Vik i Sogn.

ARBEIDSGIVER

Vik Ørsta AS

Strandgata 59, 6150 Ørsta

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Nina Fuglebakk

992 36 255

E-post

Søknadsfrist: 15.11.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

SPAREBANKEN MØRE er det ledende finanshuset i fylket og har en forvaltningskapital på over 59 milliarder kroner, 400 ansatte og 30 kontor. Banken har over mange år bygget opp et stort kompetanse-miljø i Møre og Romsdal relatert til person- og bedriftsmarkedet, samt aksje-, rente- og valutamarkedet. Sammen med datterselskapet Møre Eiendomsmegling AS er vi en fullservicebank for personer, bedrifter og det offentlige i Møre og Romsdal.

ARBEIDSGIVER

Sparebanken Møre

Keiser Wilhelmsgt. 29/33, 6003 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Leder Aktiv Forvaltning Trond Moldskred, tlf. 970 59 471 / Leder Markets Martin Skuseth, tlf. 976 50 035

Søknadsfrist: 13.11.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

LARSNES Mek. Verksted AS er ett av de ledende skipsverft innen fiskeriflåten i Norge. Lokalisert i Sande Kommune med storhavet som nærmeste nabo, ligger verftet strategisk plassert i skipsleia. Larsnes Mek. Verksted AS har i dag 46 ansatte og har nybygging, reparasjon og vedlikehold av fiske -og fraktefartøy som sitt fagfelt. Vi er i tillegg servicestasjon for YANMAR medium speed fremdriftsmotorer i Norge.

ARBEIDSGIVER

Larsnes Mek Verksted AS

6084 Larsnes

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Maskinformann Erling Molvik tlf. 90 54 12 52 eller Daglig leder Jarle Gunnarstein tlf. 91 56 16 30

E-post

Søknadsfrist: Omgående

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

08.10.2015

Vik Ørsta AS er ei leiande kunnskapsbedrift som leverer produkt og løysingar innan marknadsområda Lysmast, Tunnelsikring og Trafikksikring i Noreg. Vi er også ein leiande marinaleverandør gjennom kvalitetsmerket Ørsta Marina Systems. Bedrifta er lokalisert i Ørsta og i Vik i Sogn.

ARBEIDSGIVER

Vik Ørsta AS

Strandgata 59, 6150 Ørsta

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

E-post

Søknadsfrist: 25.10.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

02.10.2015

Tussa er eit leiande og utviklingsorientert energi- og kommunikasjonskonsern på Nord-Vestlandet. Tussa produserer og overfører straum, og kjøper og sel ulike energiprodukt. I tillegg byggjer vi ut breiband, driv eiga installasjonsverksemd og er leiande på IT-drift og kommunikasjon i området. Vi er 200 medarbeidarar og har ei årleg omsetjing på om lag 750 mill. kroner.

ARBEIDSGIVER

Tussa

Langemyra 6, 6160 Hovdebygda

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Rekneskapssjef Johannes Volle / Økonomisjef Anne Berit Madsen

70 04 62 00

Søknadsfrist: 14.10.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

IMPACT Engineering As er et privat selskap med lokale eiere. Selskapet har i noen år jobbet med utvikling av utstyr innen landbasert oljeproduksjon. Selskapet er i en vekstfase og søker dermed ytterligere teknisk kompetanse. Selskapet har kontor i Saunesmarka i Ulsteinvik.

ARBEIDSGIVER

IMPACT Engineering AS

Brendehaugen 20, 6065 Ulsteinvik

KONTAKTPERSON

Idar Hatløy 905 37912 / Jogeir Romestrand 913 30387

E-post

Søknadsfrist: 15.10.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: 1 år, mulighet for fast ansettelse

CFO

29.09.2015

Innovasjonsselskapet ÅKP ble etablert i 1999 og er et regionalt senter for innovasjon, næringsutvikling og samfunnsbygging. Selskapets kjernevirksomhet er å bidra til å skape fremtidens arbeidsplasser og en attraktiv bo- og arbeidsregion. ÅKP driver blant annet et av landets mest komplette inkubatorsystem, klyngeprogrammene BLUE MARITIME Global Centre of Expertise, LEGASEA og NORWEGIAN ROOMS, samt flere andre nasjonale og internasjonale prosjekt. ÅKP har hovedkontor på Campus Ålesund og avdelinger i Ulsteinvik og Brattvåg. Selskapet har 15 ansatte og en omsetning på 22 millioner kroner. Eies av bedrifter og kommuner i regionen, M&R Fylkeskommune og SIVA. ÅKP har virksomhet regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og er en utfordrende og trivelig arbeidsplass for engasjerte mennesker.

ARBEIDSGIVER

Ålesund Kunnskapspark

Borgundvegen 340, 6009 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Kjell Moltu-Jacobsen

70 32 92 09

E-post

Søknadsfrist: 18.10.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

22.09.2015

Volda er ei kommune og ein tettstad på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Den grensar i nord og aust til Ørsta, i sør til Hornindal og Eid og i vest til Vanylven. Vest for åpninga til Voldsfjorden er kommunane Herøy og Ulstein. 
Volda kommune ligg ved Voldsfjorden, der kommunesenteret Volda ligg. Kommunesenteret Volda har høgskule, sjukehus og høgteknologisk industri. Den offentlege sektoren står særlig sterkt, og andelen av arbeidsstyrken som jobbar i den er over både lands- og fylkesgjennomsnittet.

ARBEIDSGIVER

Volda Kommune

Stormyra 2, 6100 Volda

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Per Heltne tlf 70058717 / 91151347

Utviklingssjef Jørgen Vestgarden. 70058762 / 90470915

E-post

Søknadsfrist: 12.10.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Offentlig

Varighet: Fast

System Konsult AS utvikler og selger administrative IT-systemer til håndverksbedrifter, entreprenører og faghandel. I tillegg tilbys tilknyttede tjenester som opplæring, brukerstøtte og bedriftsutvikling til våre kunder. Vi er i dag en av de sentrale aktørene i bransjen og markedsledende leverandør i Norge innenfor noen av våre kundegrupper.
Selskapet ble etablert i 1987 og har siden den gang vokst jevnt og har en god økonomi. I dag teller vi 23  ansatte og holder til i moderne lokaler i Ålesund.
Vårt hovedprodukt er datasystemet Cordel, som er en moduloppbygget løsning som dekker de fleste administrative prosesser hos våre kunder, i tillegg til at vi også spesialtilpasser systemet til ulike bransjer og kundegrupper.
God kundeservice i kombinasjon med videreutvikling og forbedringer, er viktige element for å skape langsiktige og gode kundeforhold.

ARBEIDSGIVER

System Konsult AS

Borgundfjordvegen 80, 6017 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

System Konsult AS telefon 70178400

E-post

Søknadsfrist: 01.10.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

11.09.2015

Haram kommune har  pr 1. januar 2014 registrert 9084 innbyggjarar, og er mellom dei største landkommunane i Møre og Romsdal. Kommunen har eit samla flateareal på 256,6 km2 og er ein av dei viktigaste industrikommunane på Sunnmøre. Industrien er den viktigaste næringa i kommunen. Av godt og vel 4000 arbeidsplassar i kommunen finn ein om lag halvparten i industrinæringa. Dette utgjer om lag halvparten av all sysselsetjing.

ARBEIDSGIVER

Haram Kommune

Storgata 19, 6270 Brattvåg

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Rådmann Turid Hanken

950 26 086 / Sentralbord 70 20 75 00

Søknadsfrist: 20.09.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Offentlig

Varighet: Fast

08.09.2015

Hareid er ei av to kommuner på øya Hareidlandet. Her bur det i overkant av 5000 innbyggera.
Kommunen har tre bygder; det historiske Hjørungavåg, ishavsbygda Brandal, og bygda som har gitt namn til kommunen; kyrkjebygda Hareid sentrum og Hareidsdalen.

ARBEIDSGIVER

Hareid Kommune

Rådhusplassen 5, 6060 Hareid

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Avdelingsleiar Kai Rune Bjørke. Tlf.: 70 09 50 33 / 990 44 350 / Personalleiar Trude Kristin Dalen. Tlf.: 906 49 944.

E-post

Søknadsfrist: 01.10.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Offentlig

Varighet: Fast

Kleven Verft i Ulsteinvik byggjer avanserte offshorefartøy. Verftet har effektive fasilitetar for tidleg utrustning og montering på bedding. Kleven har dei siste åra satsa på automatisering og robotisering av delar av skrogproduksjonen, og har på denne måten tatt tilbake ein større del av byggeprosessen til Noreg. 
Kleven Verft vart ISO-sertifisert både innan miljø og kvalitet i april 2013, og vart med det det første norske skipsverftet som er miljøsertifisert.

ARBEIDSGIVER

Kleven Maritime AS

6065 Ulsteinvik

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Teknisk direktør Sigbjørn Nordstrand

41 65 58 77

E-post

Søknadsfrist: 01.10.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

04.09.2015

Kaston AS (www.kaston.noer et investeringsselskap med eierskap og aktivitet innen flere næringssegmenter som fiskeri, shipping, agenturer, eiendom og helse. Totalt omsetter vi for ca. 300 mill. i gruppen, og vi er i vekst og har nye prosjekter på gang.

ARBEIDSGIVER

Kaston AS

Eggesbøvegen 22, 6092 Fosnavåg

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Adm.dir. Sigurd Teige, mobil 91 36 93 00 / Rådgiver MRB AS Wenche Kjerstad, mobil 907 20 545

E-post

Søknadsfrist: 20.09.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

03.09.2015

Marina Solutions AS er totalleverandør av komplette marinaanlegg, flytekaier og sjøentreprise.

Selskapet har i dag 15 ansatte og hadde i 2014 en omsetning på 83 mill.

ARBEIDSGIVER

Marina Solutions AS

Ivar Aasen gate 18, 6153 Ørsta

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Ove Bjørkavåg

917 29 152

E-post

Søknadsfrist: 10.09.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

Skipsteknisk AS er et frittstående, uavhengig konsulentselskap innen skipsdesign og skipsprosjektering. Vi jobber for profesjonelle, globale redere som er innovatører innenfor sitt felt, og vi prosjekterer spesialskip med hovedvekt på offshore, forskning og fiskeri. ST-designet har et dokumentert, sterkt renommé blant de ledende aktørene i markedet. 

ARBEIDSGIVER

Skipsteknisk AS

Klaus Nilsens gate 4, 6003 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Designsjef Håvard Vollset Lien

99 60 80 05

E-post

Søknadsfrist: 10.09.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

Tussa er eit leiande og utviklingsorientert energi- og kommunikasjonskonsern på Nord-Vestlandet. Tussa produserer og overfører straum, og kjøper og sel ulike energiprodukt. I tillegg byggjer vi ut breiband, driv eiga installasjonsverksemd og er leiande på IT-drift og kommunikasjon i området. Vi er 200 medarbeidarar og har ei årleg omsetjing på om lag 750 mill. kroner.

ARBEIDSGIVER

Tussa Kraft AS

Langemyra 6, 6160 Hovdebygda,

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Rekneskapssjef Johannes Volle / Organisasjonssjef Nina Melle Scharning

70 04 62 00

Søknadsfrist: 04.09.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Vikariat

24.08.2015

Åse Barnehage AS er en privateid barnehage med fem avdelinger og ligger i naturskjønne omgivelser på Åse. Barnehagen har vært drevet siden 1987 og fikk nye eiere i 2003. Barnehagen er organisert i Pbl-a.

Vi har to småbarnsavdelinger 1-2 år, to 2-4 års avdelinger, og en egen førskoleavdeling med 5-6 åringer. Vi vektlegger språkutvikling, sosial kompetanse, barns medvirkning samt natur og uteliv.

ARBEIDSGIVER

Åse Barnehage AS

Øvre Geilegrend 12, 6017 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Gert Torvik

91161960

E-post

Søknadsfrist: 01.09.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

Vik Ørsta AS er ei leiande kunnskapsbedrift som leverer produkt og løysingar innan marknadsområda Lysmast, Tunnelsikring og Trafikksikring i Noreg. Vi er også ein leiande marinaleverandør gjennom kvalitetsmerket Ørsta Marina Systems. Bedrifta er lokalisert i Ørsta og i Vik i Sogn.

ARBEIDSGIVER

Vik Ørsta AS

Strandgata 59, 6150 Ørsta / Elvegata 1, 6893 Vik i Sogn

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Teknisk sjef Jan Olav Hoggen tlf. 951 70 854 / HR Manager Nina Fuglebakk tlf. 992 36 255.

E-post

Søknadsfrist: 08.09.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

21.08.2015

Marine Harvest er VERDENS STØRSTE produsent av atlantisk laks. Selskapet har rundt 11 700 ANSATTE og omsatte i 2014 for 25,5 MRD. KRONER. Marine Harvest har en LEDENDE ROLLE i utviklingen av sjømatindustrien, gjennom satsing på bærekraft og innovasjon.

ARBEIDSGIVER

Marine Harvest Norway AS

Sandviksbodene 77AB, 5038 Bergen

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Eivind Sætre

21562423

Søknadsfrist: 26.08.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

FURENE AS er ei av landets 110 attføringsbedrifter. Vi er ein regional aktør som er til stades i alle dei 7 kommunane på Søre Sunnmøre. Hovudkontor i Furene i Volda , lokalkontor i Ulstein, Herøy og Vanylven. I Furene AS set vi den einskilde personen i sentrum. Vi søkjer å styrkje den einskilde si deltaking i arbeidslivet gjennom avklaring, kvalifisering , rehabilitering og ikkje minst motivasjon til å tru på eigne ferdigheiter. Furene AS er ein stor produsent av varer og tenester til næringslivet i regionen.

ARBEIDSGIVER

Furene AS

Furene 10, 6105 Volda

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Gro-Lise M Rise

94 01 38 45

E-post

Søknadsfrist: 30.08.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Engasjementet gjeld til 31.1.2016 med mulegheit for forlenging

12.08.2015

Ekornes er den største møbelprodusenten i Norden, med produkter som selges under merkenavnene Ekornes® Collection, Stressless®, Svane® og IMG™. Stressless® er et av verdens mest kjente varemerker innen møbelbransjen, mens Ekornes®, Stressless® og Svane® er de mest kjente innen møbelbransjen i Norge. Produksjonen foregår i seks fabrikkanlegg i Norge (Stressless®, Ekornes® Collection og Svane®), ett fabrikkanlegg i USA (Stressless®) og tre i Asia (IMG™). Produktene selges over store deler av verden gjennom egne salgsselskaper i utvalgte markeder. I 2014 hadde Ekornes-konsernet en omsetning på 2,76 milliarder kroner og 2388 ansatte.

ARBEIDSGIVER

Ekornes ASA

Industrivegen 1, N-6222 Ikornnes

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Rådgiver Espen Sundgot +47 91385786 / Direktør for PU Arve Ekornes på +47 91895033

E-post

Søknadsfrist: 28.08.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

12.08.2015

Ekornes er den største møbelprodusenten i Norden, med produkter som selges under merkenavnene Ekornes® Collection, Stressless®, Svane® og IMG™. Stressless® er et av verdens mest kjente varemerker innen møbelbransjen, mens Ekornes®, Stressless® og Svane® er de mest kjente innen møbelbransjen i Norge. Produksjonen foregår i seks fabrikkanlegg i Norge (Stressless®, Ekornes® Collection og Svane®), ett fabrikkanlegg i USA (Stressless®) og tre i Asia (IMG™). Produktene selges over store deler av verden gjennom egne salgsselskaper i utvalgte markeder. I 2014 hadde Ekornes-konsernet en omsetning på 2,76 milliarder kroner og 2388 ansatte.

ARBEIDSGIVER

Ekornes ASA

Industrivegen 1, N-6222 Ikornnes

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Rådgiver Espen Sundgot +47 91385786 / Direktør for PU Arve Ekornes på +47 91895033

E-post

Søknadsfrist: 28.08.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

12.08.2015

Ekornes er den største møbelprodusenten i Norden, med produkter som selges under merkenavnene Ekornes® Collection, Stressless®, Svane® og IMG™. Stressless® er et av verdens mest kjente varemerker innen møbelbransjen, mens Ekornes®, Stressless® og Svane® er de mest kjente innen møbelbransjen i Norge. Produksjonen foregår i seks fabrikkanlegg i Norge (Stressless®, Ekornes® Collection og Svane®), ett fabrikkanlegg i USA (Stressless®) og tre i Asia (IMG™). Produktene selges over store deler av verden gjennom egne salgsselskaper i utvalgte markeder. I 2014 hadde Ekornes-konsernet en omsetning på 2,76 milliarder kroner og 2388 ansatte.

ARBEIDSGIVER

Ekornes ASA

Industrivegen 1, N-6222 Ikornnes

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Rådgiver Espen Sundgot +4791385786 / Rådgiver Andrea Lothe +4797639145

E-post

Søknadsfrist: 28.08.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

Norgeshus Din Bolig AS si verksemd er bygging og sal av bustadar på Sunnmøre, og hadde i 2013 ei omsetning på 132 mill. kroner. Den største aktiviteten ligg på feltutbygging hovudsakleg med fleirmannsbustadar. Selskapet er medlem av Norgeshuskjeda, som er den 4. største ferdighuskjeda i Norge. Ein effektiv organisasjon med dyktige medarbeidarar og gode rutinar, gir bustadar med høg kvalitet og fornøgde kundar.

ARBEIDSGIVER

Norgeshus Din Bolig AS

Vikegeila 12, 6150 Ørsta

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Roar Eiken

95240491

E-post

Søknadsfrist: 25.08.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

Olympickonsernet med hovudkontor i Fosnavåg satsar offensivt innan offshore, fiskeri og biomarine. Vi engasjerar omlag 1000 medarbeidarar og opererar globalt. Konsernet omsette for ca. 2 mrd. i 2014 og har hatt god vekst. Skipsflåta vår omfattar 23 moderne offshore fartøy, 2 fiskefartøy og 1 fartøy for krillfiske i Antarktis.

ARBEIDSGIVER

Olympic Shipping

Holmsildgata 12, Fosnavåg Brygge 2. etg. 6099 Fosnavåg

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

HR Manager Kristin M. Lystad

70 08 12 00

E-post

Søknadsfrist: 31.08.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

24.07.2015

EBIT REGNSKAP AS er et autorisert regnskapsbyrå med 4 ansatte. Selskapet holder til i nye lokaler sentralt i Fosnavåg. Selskapet er i vekst og vi søker etter:

ARBEIDSGIVER

Ebit Regnskap AS

Kjøpmannsgata 5, 6090 Fosnavåg

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Hallvar Ulfstein

48180010

E-post

Søknadsfrist: 23.08.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

29.06.2015

Akademiet Ålesund ble etablert i 2005, er livssynsnøytral og godkjent etter privatskoleloven. Vi arbeider etter moderne pedagogiske metoder med utstrakt bruk av IKT hjelpemidler. Akademiet skal være en unik skole som både elever og ansatte er stolte av. Vårt slagord «for deg som vil litt mer» gjelder også våre ansatte.

ARBEIDSGIVER

Akademiet Videregående Skole

Moloveien 5, 6004 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Rektor Liv Aahjem Verlo / Inspektør Endre Helsem

40008355 / 40008352

E-post

Søknadsfrist: 05.07.2015

Tiltredelse: 01.08.2015

Sektor: Privat

Varighet: Vikariat

Rise Bygg AS er et av de største lokale entreprenørfimaene på ytre søre Sunnmøre. Rise Bygg AS er lokalisert på Rise i Hareidsdalen, med hele ytre søre Sunnmøre som fokusområde. Vi er 33 dyktige medarbeidere innen betong- og tømrerfaget, som bygger alt fra eneboliger til boligblokker og industribygg. Omsetning de 3 siste årene på ca. 100 mill/år. Rise Bygg AS har som målsetning å være en foretrukken hoved/total-entreprenør som leverer god kvalitet til avtalt tid.

ARBEIDSGIVER

Hareidsvegen, 6060 Hareid

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Ronny Nipen

99283766

E-post

Søknadsfrist: 31.07.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

23.06.2015

Nordbohus består av Nordbohuskontorer fordelt over hele vårt langstrakte land, og et kjedekontor i Trondheim.
Vi er en av Norges største boligleverandører, og tilbyr både eneboliger, tomannsboliger, garasjer, hytter og boligområder med ulike boligtyper. Vårt unike byggesystem er teknisk godkjent av SINTEF Byggforsk, og foreløpig er vi faktisk alene om å ha en så omfattende godkjenning.
Hvert Nordbohuskontor består av dyktige fagfolk med inngående kunnskap om sitt lokalområde. Nordbohuskjedens visjon er å ha de mest fornøyde kundene, noe som forteller om et ekstra sterkt fokus på kvalitet og kundetilfredshet.

ARBEIDSGIVER

Nordbohus Ålesund

Åregjerdet 9A, 6018 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Heidi Tessem

90512210

E-post

Søknadsfrist: 04.08.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

23.06.2015

Nordbohus består av Nordbohuskontorer fordelt over hele vårt langstrakte land, og et kjedekontor i Trondheim.
Vi er en av Norges største boligleverandører, og tilbyr både eneboliger, tomannsboliger, garasjer, hytter og boligområder med ulike boligtyper. Vårt unike byggesystem er teknisk godkjent av SINTEF Byggforsk, og foreløpig er vi faktisk alene om å ha en så omfattende godkjenning.
Hvert Nordbohuskontor består av dyktige fagfolk med inngående kunnskap om sitt lokalområde. Nordbohuskjedens visjon er å ha de mest fornøyde kundene, noe som forteller om et ekstra sterkt fokus på kvalitet og kundetilfredshet.

ARBEIDSGIVER

Nordbohus Ålesund

Åregjerdet 9A, 6018 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Pål Søvik

98224870

E-post

Søknadsfrist: 04.08.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

BRØDRENE SPERRE AS er produsent og eksportør av Sjømat. Bedriften er en av de ledende i Norge på områdene frossen pelagisk fisk, frossen kvitfisk og klippfisk. Våre produksjons— lager og administrasjonslokaler ligger hovedsakelig på Ellingsøy utenfor Ålesund. Vi sysselsatte i 2014 156 årsverk, og hadde en omsetning på kr 1.361 mill. 

ARBEIDSGIVER

BRØDRENE SPERRE AS

6057 Ellingsøy

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Inger-Marie Sperre

92403932

E-post

Søknadsfrist: Snarest, og innen 06.07.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

19.06.2015

Hasund AS utfører tjenester innen regnskap, lønn og økonomisk rådgiving. De fleste av våre kunder er lokalisert på Sunnmøre, men vi har også kunder i eksempelvis Oslo, Bergen, Stavanger og Tromsø. Hasund AS har en variert og krevende kundeportefølje: Rederi innenfor offshore, tankskip, seismikk og borerigg, handel, eiendom, finansinvestering, industri, entreprenører osv. Vi er 17 ansatte og holder til i Borgstein AS sine lokaler i Ulsteinvik.

ARBEIDSGIVER

Hasund AS

Stålhaugen 5, 6065 Ulsteinvik

KONTAKTPERSON

Asbjørn Hasund

70 01 74 45 / 90 64 73 01

E-post

Søknadsfrist: 30.06.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

Campus Ålesund er et av landets mest kompakte lærings- og innovasjonsmiljøer. Utdanning, forskning og innovasjon skjer i tett samspill med næringslivet. Helse, marine og maritime fag er våre strategiske satsingsområder, med simulering og visualisering som felles læringsplattform og pedagogisk metode. Høgskolen i Ålesund har 2200 studenter og 230 ansatte. Søkertall og forskningsaktivitet er i vekst, og miljøet på Campus Ålesund blir stadig mer internasjonalt. Dette gjør Høgskolen til en spennende arbeidsplass og arena for læring.

ARBEIDSGIVER

Høgskolen i Ålesund

Larsgårdsvegen 2, 6009 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

personaldirektør Lasse Gallefoss / seniorrådgiver Kari Vedde

70161339/90637077 / 70161403.

E-post

Søknadsfrist: 30.06.2015

Tiltredelse: 01.09.2015

Sektor: Privat

Varighet: Engasjement

Ekornes ASA er en av Europas største møbelprodusenter, mest kjent for merkevarene Ekornes®, Stressless® og Svane®. Konsernet har 6 fabrikker i Norge, 1 i USA og 3 i Asia. Ekornes opererer i et globalt marked, og har en eksportandel på over 85%. Antall ansatte ved utgangen av 2014 var 2 388 og konsernomsetningen 2,76 mrd.NOK. J.E. Ekornes AS, avd. Ikornnes er en av produksjonsbedriftene i Ekornes-konsernet, og har i dag ca. 720 ansatte. Avdelingen produserer Stressless® stol og komponenter til Stressless® sofa, har stor grad av automatisering og er godkjent lærebedrift innen flere fagområder. Bedriften er lokalisert på Ikornnes i Sykkylven, ca. 60 min. fra Ålesund med bil og ferge.

ARBEIDSGIVER

Ekornes ASA

Industrivegen 1, N-6222 Ikornnes

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Jostein Hole / Sverre Kalvatn

992 83 755 / 918 95 006

E-post

Søknadsfrist: 23.06.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

09.06.2015

Ulstein kommune ligg i Møre og Romsdal. Storleik: 97 km2. Innbyggarar: 8342 pr. 01.05.2015. Aldersgruppa 20-40 år er i majoritet.
Ulsteinvik har om lag 5 500 innbyggarar og er kommune- og regionsenter. Ulsteinvik fekk bystatus 1. juli 2000.
21.05.2012 vart Ulsteinvik tildelt Staten sin pris for mest attraktiv stad i landet.

ARBEIDSGIVER

Ulstein Kommune

Postboks 143, 6067 Ulsteinvik

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Jan Berset / Svein Arne Orvik

99585844 / 93806923

Søknadsfrist: 26.06.2015

Tiltredelse: Snarleg

Sektor: Offentleg

Varighet: Fast

08.06.2015

Åse Barnehage AS er en privateid barnehage med fem avdelinger og ligger i naturskjønne omgivelser på Åse. Barnehagen har vært drevet siden 1987 og fikk nye eiere i 2003. Barnehagen er organisert i Pbl-a. Vi har to småbarnsavdelinger1-2 år, to 2-4 års avdelinger, og en egen førskoleavdeling med 5-6 åringer. Vi vektlegger språkutvikling, sosial kompetanse, barns medvirkning samt natur og uteliv.

ARBEIDSGIVER

Åse Barnehage AS

Øvre Geilegrend 12, 6017 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Gert Torvik

91161960

E-post

Søknadsfrist: 15.06.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

08.06.2015

Gnist Barnehager er en privat barnehagekjede med barnehager i Hordaland, Møre og Romsdal og Trøndelag. Vi startet driften av vår første barnehage i 2004 – da under navnet Grønmyr Barnehage. I 2014 endret vi navn til Gnist Barnehager. I dag består vi av 16 barnehager og har planer om å utvide vårt konsept til enda større deler av landet.

ARBEIDSGIVER

Gnist Barnehager Hessa

Solsidevegen 2 6006 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Barnehageleder

40 00 64 77

E-post

Søknadsfrist: Snarest

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

Polyform AS er en ledende produsent av oppdrifts- og fendringsprodukter. Våre produkter, og vårt merkenavn Polyform, er kjent i de marine miljøer over hele verden. I tillegg til egne produkter leverer vi kundespesifiserte løsninger innenfor en rekke anvendelsesområder. Vi benytter et bredt spekter av produksjonsteknologier som rotasjonsstøping og formblåsing, sprøytestøping og ekstrudering i ulike plastmaterialer. Vi er etablert på Blindheim i Ålesund, med 70 ansatte, omsetning i 2014 er 100 mill kr. og ca. 60 % av vår produksjon går til eksport til mer enn 60 land.

ARBEIDSGIVER

Polyform AS

Tverrvegen 37, N-6020 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Marte Myrseth Olsvik

70 17 25 53 / 92 02 11 60

E-post

Søknadsfrist: 10.06.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

01.06.2015

SPAREBANKEN MØRE er det ledende finanshuset i fylket og har en forvaltningskapital på over 58 milliarder kroner, 400 ansatte og 30 kontor. Banken har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø i Møre og Romsdal relatert til person og bedriftsmarkedet, samt aksje-, rente- og valutamarkedet. Sammen med datterselskapet Møre Eiendomsmegling AS er vi en fullservicebank for personer, bedrifter og det offentlige i Møre og Romsdal. 

ARBEIDSGIVER

Sparebanken Møre

Keiser Wilhelmsgt. 29/33 6003 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Leder Seksjon Kreditt og Juridisk, Erik Røkke / Personal- og Organisasjonssjef, Anton Flåen

971 13 383 / 995 00 260

Søknadsfrist: 30.06.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

22.05.2015

Lefdal Elektromarked AS er eiet av Elkjøp Nordic AS. Selskapet drives som et selvstendig selskap med egen administrasjon og ledelse. Lefdal Elektromarked selger husholdningsprodukter, lyd- og bildeprodukter og data-/teleprodukter fra 20 store varehus. Gjennom store varehus, lave kostnader og aggressiv markedsføring oppnår vi høy lønnsomhet og sterk vekst. Våre 20 varehus omsetter i dag samlet for mer enn 1,6 milliard NOK. 

ARBEIDSGIVER

Lefdal Elektromarked AS

Brændehaugen 1, 6065 Ulsteinvik

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Ingar Teigene

70018800 / 90081775

Søknadsfrist: 10.06.2015

Tiltredelse: 17.08.2015

Sektor: Privat

Varighet: Fast

21.05.2015

Jotun er markedsleder innen dekorative malinger i Norge, og en av verdens ledende produsenter av maling og pulverlakker med 68 selskaper og 33 produksjonsanlegg på alle kontinent. Jotuns produkter er tilgjengelig i mer enn 90 land gjennom egne selskaper, joint ventures, avdelingskontorer, agenter og distributører. Jotun hadde i 2014 en total omsetning på NOK 17 542 millioner, og har mer enn 9 600 medarbeidere. Konsernet er organisert i fire ulike segmenter og sju geografiske regioner, og har sitt hovedkontor i Sandefjord.

ARBEIDSGIVER

Jotun A/S

Sjøgata 55, 6065 Ulsteinvik

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Lars Erik Hoem Høier / Steinar Blomvågnes

951 64 382 / 915 72 894

Søknadsfrist: 31.05.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

12.05.2015

Husleverandøren Norhus har realisert boligdrømmer i Norge siden 1996. I dag består Norhus-nettverket av 18 salgskontorer landet rundt, med tilknytning til henholdsvis Regionskontor Oslo og Regionskontor Møre. Hovedkontoret ligger på Tjuvholmen, Hamar.

ARBEIDSGIVER

Norhus

Indrehovdevegen 64, 6160 Hovdebygda

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Einar Holsvik

99257711

E-post

Søknadsfrist: 01.06.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

11.05.2015

Ekornes ASA er en av Europas største møbelprodusenter, mest kjent for merkevarene Ekornes®, Stressless® og Svane®. Konsernet har 6 fabrikker i Norge, 1 i USA og 3 i Asia. Ekornes opererer i et globalt marked, og har en eksportandel på over 85%. Antall ansatte ved utgangen av 2014 var 2 388 og konsernomsetningen 2,76 mrd.NOK. J.E. Ekornes AS, avd. Ikornnes er en av produksjonsbedriftene i Ekornes-konsernet, og har i dag ca. 720 ansatte. Avdelingen produserer Stressless® stol og komponenter til Stressless® sofa, har stor grad av automatisering og er godkjent lærebedrift innen flere fagområder. Bedriften er lokalisert på Ikornnes i Sykkylven, ca. 60 min. fra Ålesund med bil og ferge.

ARBEIDSGIVER

Ekornes ASA

Industrivegen 1, N-6222 Ikornnes

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Produksjonssjef Per Kjetil Våtmyr

41008280

E-post

Søknadsfrist: 20.05.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

07.05.2015

Ekornes ASA er en av Europas største møbelprodusenter, mest kjent for merkevarene Ekornes®, Stressless® og  Svane®. Konsernet har 6 fabrikker i Norge, 1 i USA og 2 i Asia. Ekornes opererer i et globalt marked, og har en eksportandel på over 85%. Antall ansatte ved utgangen av 2014 var 2 388 og konsernomsetningen 2,76 mill NOK. Mer informasjon på www.ekornes.no
J.E. Ekornes AS, avd. Ikornnes er en av produksjonsbedriftene i Ekorneskonsernet, og har i dag ca. 720 ansatte. Avdelingen produserer Stressless® stol og komponenter til Stressless® sofa, har stor grad av automatisering og er 
godkjent lærebedrift innen flere fagområder. Bedriften er lokalisert på Ikornnes i Sykkylven, ca. 60 min. fra Ålesund med bil og ferge.

ARBEIDSGIVER

Ekornes AS

Industrivegen 1 N-6222 Ikornnes

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Ola Arne Ramstad

918 95 050.

E-post

Søknadsfrist: 15.05.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

SpareBank 1 Søre Sunnmøre er ein solid og sjølvstendig bank med lokal forankring. Banken har hovudkontor i Volda og avdelingskontor i Ørsta, på Vartdal, Sæbø, i Ulsteinvik og Fosnavåg.. Forvaltningskapitalen er på omlag 10 mrd. Og banken har 72 tilsette. Banken er medeigar i SpareBank 1 Gruppen og totalleverandør av finansielle tenester. Banken sin visjon er å vere ei drivkraft til å gjere det betre å bu og virke på Søre Sunnmøre.

ARBEIDSGIVER

SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Pb.55, 6101 Volda

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Banksjef Bedriftsmarknad Sigrun Heltne Vartdal / Banksjef Kreditt/Juridisk Thomas Lundberg

98 28 78 39 / 98 28 78 90

E-post

Søknadsfrist: 08.05.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

Elsikkerhet Møre AS utfører lokalt eltilsyn og andre oppgaver for nettselskap i Møre og Romsdal, samt opplæringsvirksomhet innenfor elsikkerhet. Selskapet har hovedkontor i Ørskog, og kontor i Ålesund, Herøy, Ørsta og Valldal. Det er i dag 15 ansatte i selskapet.

ARBEIDSGIVER

Elsikkerhet Møre AS

Postboks 220, 6249 Ørskog

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Daglig leder Roar Valdal

971 35 350

E-post

Søknadsfrist: 04.05.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

Vik Ørsta AS er ei leiande kunnskapsbedrift som leverer produkt og løysingar innan marknadsområda Lysmast, Tunnelsikring og Trafikksikring i Noreg. Vi er også ein leiande marinaleverandør gjennom kvalitetsmerket Ørsta Marina Systems. Bedrifta er lokalisert i Ørsta og i Vik i Sogn.

ARBEIDSGIVER

Vik Ørsta AS

Postboks 193 - 6151 Ørsta

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Teknisk sjef Jan Olav Hoggen på tlf. 951 70 854 / HR Manager Nina Fuglebakk på tlf. 992 36 255.

E-post

Søknadsfrist: 10.05.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

Brimer er en av Europas ledende produsenter av tanker, vannbasseng og siloer av  komposittmaterialer. Brimer tanksystem er utviklet for å dekke behov innenfor en rekke  sektorer og ulike næringer. Begrensingene er få og Brimer tanksystem kalles med rette mulighetenes tanksystem.

ARBEIDSGIVER

Brimer AS

N-6087 KVAMSØY

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Jarle Støylen tlf. 957 63 832 eller js@brimer.no / Osvald Ristesund på tlf. 905 41 056 eller or@brimer.no

E-post

Søknadsfrist: 15.04.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

I Ahlsell er vi ca. 1000 ivrige medarbeidere som jobber for å gjøre det enklere å være fagmann. Vi leverer installasjonsprodukter til VVS, Industri, VA, Elektro, Verktøy og maskiner og omsetter for ca. 4,5 MRD årlig.

ARBEIDSGIVER

Ahlsell

Brendehaugen 22, 6065 Ulsteinvik

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Elling Strand

905 53 744

E-post

Søknadsfrist: 15.04.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

SPAREBANKEN MØRE er det ledende finanshuset i fylket og har en forvaltningskapital på over 56 milliarder kroner, 400 ansatte og 30 kontor. Banken har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø i Møre og Romsdal relatert til person- og bedriftsmarkedet, samt aksje-, rente- og valutamarkedet. Sammen med datterselskapet Møre Eiendomsmegling AS er vi en fullservicebank for personer, bedrifter og det offentlige i Møre og Romsdal.

ARBEIDSGIVER

Sparebanken Møre

Keiser Wilhelmsgt. 29/33, 6003 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Personal- og organisasjonssjef Anton Flåen tlf. 995 00 260 / Adm. direktør Olav Arne Fiskerstrand tlf. 900 18 299

Søknadsfrist: 20.04.2015

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

Nomek as er eit offensivt industriselskap i sterk vekst. Vi omset for 70 mill, leverer gode resultat og har 50 tilsette. I 2020 skal Nomek as omsetje for 100 mill. Vendanor as er eit resultat av vårt fokus på innovasjon, og vi jobber kontinuerleg med nye prosjekt som vil skape nye og spennande arbeidsplassar.

ARBEIDSGIVER

Nomek as

Grandevegen 13, 6783 Stryn

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Elias Loen / Arild Bødal

91888115 / 90566621

E-post

Søknadsfrist: 30.11.2014

Sektor: Industri

08.09.2014

Regatta AS – Norwegian Lifeguard® er en av Europas ledende produsenter av fl yte- og redningsbekledning med mer enn 60 års erfaring innen innovasjon, kvalitet og design. Selskapet har en sterk posisjon innenfor fritids- og proff segmentet i Norge og i utvalgte internasjonale markeder.

ARBEIDSGIVER

Regatta

Borgundfjordvegen 80, 6017 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Espen Sundgot

91385786

E-post

Søknadsfrist: 22.09.2014

Tiltredelse: Etter avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

21.05.2014

Aurstad er eit entreprenørselskap som hovudsakeleg utfører større entrepriser innan infrastruktur og samferdsel i tillegg til kraftverk. Vi arbeider i dag med fleire store prosjekt i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, og Oppland. Aurstad vart etablert i 1985 og arbeidsstokken tel i dag i ca. 180 tilsette. Selskapet har ein sunn økonomi. Vi har hovudkontor med administrasjon- og verkstads lokale i Ørsta kommune. Vi har dei seinare åra hatt ein sterk vekst, og hadde i 2013 520 MNOK i omsetning

ARBEIDSGIVER

K.A. Aurstad AS

Torvmyrane 31, 6160 Hovdebygda

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Jan Reite

958 34 300

E-post

Søknadsfrist: 19.06.2014

Tiltredelse: Etter nærare avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

Stokke er et innovativt selskap som setter barn og barnas behov i fokus. Vårt mest kjente produkt, Tripp Trapp®, er spydspissen i en stadig voksende og unik kolleksjon. Stokke hadde i 2012 en omsetning på over 1 milliard kroner med eksportandel på 96%. Vi har en målsetning om langsiktig vekst gjennom sterke merkevarer. Stokke har et verdensomspennende produksjons- og leverandørnettverk og er lokalisert med egne datterselskaper i Europa, USA og Asia.

ARBEIDSGIVER

Stokke AS

Parkgata 6, 6003 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Espen Sundgot

91385786

E-post

Søknadsfrist: 09.05.2014

Tiltredelse: Etter nærmere avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

ICD Industries AS er morselskap i ICD. Gruppen har hovedfokus på programvare og løsninger for kontroll design innen maritim, offshore og subsea, med hovedkontor i Ålesund. Selskapet har i tillegg kontorer i Oslo, Trondheim og Tønsberg, samt datterselskaper i Polen, Latvia og Estland. Konsernets spisskompetanse er fokusert i ICD Software, Faster Imaging og Ocean Visuals og representeres gjennom aktivt partnerskap i bedrifter som SEAONICS og UPTIME International.

ARBEIDSGIVER

ICD Industries AS

Hundsværgt. 8, 6008 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Christian Testman

95 11 33 95

E-post

Søknadsfrist: 28.05.2014

Tiltredelse: Etter nærmere avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

STADT i Gjerdsvika leverer elektrisk framdriftssystem for skip. Vi er i ei ekspansiv fase med fleire nye kontrakter, og bygging av ny fabrikk.

ARBEIDSGIVER

Stadt AS

Molovegen 2, 6083 Gjerdsvika

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Hallvard Slettevoll

916 99 612

E-post

Søknadsfrist: 05.05.2014

Tiltredelse: Etter nærare avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

02.04.2014

STADT i Gjerdsvika leverer elektrisk framdriftssystem for skip. Vi er i ei ekspansiv fase med fleire nye kontrakter, og bygging av ny fabrikk.

ARBEIDSGIVER

Stadt AS

Molovegen 2, 6083 Gjerdsvika

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Hallvard Slettevoll

916 99 612

E-post

Søknadsfrist: 05.05.2014

Tiltredelse: Etter nærare avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

STADT i Gjerdsvika leverer elektrisk framdriftssystem for skip. Vi er i ei ekspansiv fase med fleire nye kontrakter, og bygging av ny fabrikk.

ARBEIDSGIVER

Stadt AS

Molovegen 2, 6083 Gjerdsvika

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Hallvard Slettevoll

916 99 612

E-post

Søknadsfrist: 28.04.2014

Tiltredelse: Etter nærare avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

17.01.2014

Marin Teknikk AS, etabl. 1981, er et uavhengig skipsdesign-selskap med hovedkontor i Dragsund, Herøy kommune og egen avd. i Polen, totalt ca. 70 ansatte. Vi leverer skipsdesign til nasjonale og internasjonale kunder, og bedriften opplever økende ordretilgang. Bedriften har mange spennende prosjekter på gang, og vi vil gjerne komme i kontakt med deg som ønsker å bidra til å utvikle og designe fremtidens offshoreskip.

ARBEIDSGIVER

Marin Teknikk AS

Dragsund Industriområde, 6080 Gurskøy

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Ronny Olsen

70 08 34 11 / 905 37 865

E-post

Søknadsfrist: 15. februar 2014

Tiltredelse: Etter nærmere avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

16.01.2014

Stadyard AS er et skipsverft med tradisjoner tilbake til 1923.  Med en sentral plassering på norskekysten på Raudeberg ved Måløy, har vi et kompakt og moderne anlegg der våre kunder skal forvente høy kvalitet og god service. Våre hovedaktiviteter er utrustning av nybygg og ombygging, reparasjon og vedlikehold. Selskapet har i dag 29 ansatte.

ARBEIDSGIVER

Stadyard AS

6710 Raudeberg

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Agnar Lyng

908 86 777

E-post

Søknadsfrist: 31. januar 2014

Tiltredelse: Etter nærmere avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

Kleven Maritime Technology AS (KMT) er eit teknologiselskap eigd av Kleven og Hareid Group. Hovudsatsingsområda er konseptutvikling og innovasjon innan områda elektronikk, automasjon og systemgrensesnitt. Selskapet held til i moderne lokale på Hareid.

ARBEIDSGIVER

Kleven Maritime Technology AS

6060 Hareid

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Trond Liavaag

970 58 062

E-post

Søknadsfrist: 10. februar 2014

Tiltredelse: Etter nærare avtale

Sektor: Privat

Varighet: Fast

NETT NO
Ansvarleg redaktør: Ogne Øyehaug
Ansvarleg redaktør: Kjetil Haanes
Dagleg leiar: Eirik Staurset

Utgivar:
Bakkar og Berg Media AS
Pb. 142
6099 Fosnavåg

Kontakt:
Redaksjon: redaksjon@nett.no / Tlf: 95 77 97 27
Annonse: annonse@nett.no / Tlf: 95 24 72 09
Abonnement: abonnement@nett.no / Tlf: 95 24 72 09
Tips: tips@nett.no

NETT NO arbeider etter Ver Varsam-plakaten sine normer for god presseskikk og Tekstreklameplakaten sine normer for skilje mellom redaksjonelt stoff og reklame/sponsing. Alt innhald på NETT NO er opphavsrettsleg verna. NETT NO har ikkje ansvar for innhaldet på eksterne nettsider som det blir lenka til.