Nett.no Logo
Mega menyMega meny

NETT.NO Abonnement

Registrér ein konto på vår næringsportal for 129,- pr mnd, og få tilgang på:

 • Unike artiklar om økonomi og næringsliv på Sunnmøre og i Nordfjord, som du ikkje finn i andre publikasjonar!
   
 • Tilgang på tenester som Nytt om Namn, Synspunkt og stilling ledig.
   

Med abonnement har du tilgang til NETT NO på alle digitale plattformer - du kan lese når du vil, kvar du vil og i det formatet som passar deg.

129,- pr. mnd.

Einingsleiar kommunalteknikk

04.05.2017
Einingsleiar kommunalteknikk

Hareid kommune har 5 200 innbyggarar og har om lag 500 tilsette. Kommunen ligg sentralt på Sunnmøre i eit knutepunkt mellom Ålesund og bygdebyane rundt. Kommunen er i vekst og har skapt eit livskraftig samfunn på Hareidlandet i godt samarbeid med engasjerte innbyggjarar og gode naboar. Hareid kommune er ein god arbeidsplass, og ei god kultur- og bukommune i ein sterk og rik arbeidslivsregion.

Vi har ledig 100% fast stilling frå snarast, og søkjer etter ein medarbeidar som vil trivast som leiar i eit aktivt miljø med varierte og spanande arbeidsoppgåver. Resultateininga har ansvar for teknisk infrastruktur blant anna innan veg, vatn, avløp og renovasjon. Leiar har delegert ansvar innan drift, resultat, budsjett, økonomi og personell og rapporterer til kommunalsjef. 
Vi søkjer ein leiar som har eit strategisk perspektiv og god gjennomføringsevne. Du ser verdien av godt samspel internt i organisasjonen, og du vil vere med og byggje eit godt omdøme for Hareid kommune.

Eininga har i dag 9,5 årsverk og ti tilsette. Nettobudsjett for 2017 er på vel 6,5 mill. kroner inklusive sjølvkostområdet.  

Arbeidsoppgåver

 • Leie eininga i samsvar med gjeldande lovverk og vedtekne målsettingar
 • Utarbeide budsjett og verksemdsplanar, følgje opp og rapportere til kommunalsjef
 • Ansvar for økonomi, personell, drift, service, HMS og fagleg leiing
 • Administrative vedtak, saksframlegg til politisk handsaming og oppfølging av politiske vedtak
 • Vidareutvikle interne rutinar og styringssystem, internkontroll m.m.

Andre arbeidsoppgåver kan bli tillagt stillinga. 

Kvalifikasjonar

 • Universitets- eller høgskuleutdanning innan ansvarsområdet
 • Relevant og lang erfaring kan kompensere for formell relevant utdanning
 • Leiarerfaring
 • Personlege eigenskapar i forhold til leiing og økonomi vert vektlagt
 • Strukturert og effektiv
 • Gode samarbeidseigenskapar og fleksibilitet
 • God munnleg og skriftleg framstilling på norsk
 • Gode IKT-kunnskapar

Vi tilbyr

 • Utfordrande og spanande arbeidsoppgåver
 • Godt arbeidsmiljø med trivelege og engasjerte medarbeidarar
 • Relevante kurs
 • Fleksitidsordning
 • Løn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar

Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju. Du må gje opp minst to referansar og ta med all relevant dokumentasjon på utdanning og praksis til intervjuet. Tilsetting skjer etter gjeldande lover, avtalar og reglement for kommunal sektor. Det er seks månaders prøvetid.

Søknadsfrist 22 mai 2017. Lenkje til elektronisk søknadskjema.

Ønskjer du meir informasjon om stillinga kan du kontakte:
Konstituert kommunalsjef Kai Rune Bjørke. Tlf.: 990 44 350.
Personalleiar Trude Kristin Dalen. Tlf.: 906 49 944.

ARBEIDSGIVER

Hareid kommune

Rådhusplassen 5, 6060 Hareid

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Konstituert kommunalsjef Kai Rune Bjørke. Tlf.: 990 44 350 / Personalleiar Trude Kristin Dalen. Tlf.: 906 49 944.

Søknadsfrist: 22.05.2017

Tiltredelse: Snarest

Varighet: Fast

STILLINGER I SAMME KATEGORI:

FURENE AS er ei av landets 115 arbeidsinkluderingsbedrifter. Vi er ein regional aktør som er til stades i alle dei 7 kommunane på Søre Sunnmøre. Hovudkontor i Furene i Volda med avdelingar i Ørsta, Ulstein, Herøy og Vanylven. I Furene AS set vi personen  i sentrum, og vi søkjer å styrkje den einskilde si deltaking i arbeidslivet gjennom avklaring, kvalifisering , rehabilitering og ikkje minst til å tru på eigne ferdigheiter. Furene AS er også produsent  av varer og tenester til næringslivet i regionen.

ARBEIDSGIVER

Furene AS

Furene 10, 6105 Volda

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Gro-Lise M. Rise

E-post

Søknadsfrist: 30.09.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast/vikariat med moglegheit for fast tilsetting

Sparebanken Møre er det ledende finanshuset i Møre og Romsdal, og har en forvaltningskapital på over 60 milliarder kroner, 390 ansatte og 30 kontor. Banken har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø relatert til person- og bedriftsmarkedet, samt aksje-, rente- og valutamarkedet. Sammen med datterselskapet Møre Eiendomsmegling AS er vi en fullservicebank for personer, bedrifter og det offentlige i Møre og Romsdal. 

ARBEIDSGIVER

Sparebanken Møre

Keiser Wilhelmsgt 29/33, 6003 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Personal- og organisasjonssjef Anton Flåen, tlf. 995 00 260

Søknadsfrist: 30.09.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Firmenich er et internasjonalt og ledende selskap med hovedkontor i Geneve, Sveits. Selskapet er kjent som verdensledende leverandør av smak og lukt ingredienser til den internasjonale mat og parfyme-industrien. 
Selskapet har ca 6500 ansatte og en omsetning på ca 30 milliarder NOK.

ARBEIDSGIVER

Firmenich Bjørge Biomarin AS

Ellingsøyvegen 920, 6057 Ellingsøy

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

General Manager Tormod Thomsen, tlf: 41413423 / Rådgiver Ivar Morten Normark tlf: 97501433

E-post

Søknadsfrist: 25.09.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

20.06.2017

Kvart år vert millionar av kroner kasta vekk på annonser retta mot folk som ikkje er interesserte i å sjå annonsa dei får servert.

Gjennom Stilling ledig Sunnmøre på Facebook tilbyr NETT NO eit kostnadseffektivt og målretta annonseprodukt.

Vi nyttar Facebook sin unike segmenteringsmodell, slik at du treff eit relevant publikum i forhold til alder, utdanning, geografi og fleire andre variablar.

ARBEIDSGIVER

Stillingsannonsering på NETT NO og på Facebook - Stilling ledig Sunnmøre

KONTAKTPERSON

Magnus@nett.no

E-post

NETT NO
Ansvarleg redaktør: Ogne Øyehaug
Ansvarleg redaktør: Kjetil Haanes
Dagleg leiar: Eirik Staurset

Utgivar:
Bakkar og Berg Media AS
Pb. 142
6099 Fosnavåg

Kontakt:
Redaksjon: redaksjon@nett.no
Annonse: annonse@nett.no / 40313030
Abonnement: abonnement@nett.no
Tips: tips@nett.no

NETT NO arbeider etter Ver Varsam-plakaten sine normer for god presseskikk og Tekstreklameplakaten sine normer for skilje mellom redaksjonelt stoff og reklame/sponsing. Alt innhald på NETT NO er opphavsrettsleg verna. NETT NO har ikkje ansvar for innhaldet på eksterne nettsider som det blir lenka til.