Nett.no Logo
Mega menyMega meny

BLI ABONNENT PÅ NETT NO

Hold deg oppdatert på alt som rører seg i næringslivet på Nordvestlandet!

Med abonnement hos oss får du tilgong til NETT NO på alle digitale plattformer. 

Eit månadsabonnement mot betalingskort kostar kr. 129,- 
Eit årsabonnement mot faktura kostar kr. 1.399,- 

Kontakt Magnus på tlf 95247209 / magnus@nett.no for eit godt tilbud på fleire abonnement til di bedrift. 

Teikn ditt månadsabonnement i skjemaet under.

129,- pr. mnd.

Avdelingsleiar

27.06.2019
Avdelingsleiar

Berg-Hansen Nordvest AS har per i dag tre kontor; Fosnavåg, Volda og Ålesund. Samla er vi 28 kollegaer som jobbar saman som eit lag. Noko av det kjekkaste vi veit, er å syte for at dei reisande får gode reiseopplevingar – frå start til mål! Våre reisande stoler på vår kunnskap, tek til seg våre råd og let seg imponere over vår effektivitet!
24 timar i døgnet er våre reisande avhengig av å nå tak i den beste kompetansen. Er du fleksibel, har evne til å tilpasse deg kunden sine behov og har eit ynskje om å være ein reisevenn kunden ikkje vil være uten, så vil vi gjerne høyre frå deg!

Vi i Berg-Hansen Nordvest AS søkjer AVDELINGSLEIAR til kontoret vårt i FOSNAVÅG
 

Som leiar for vårt kontor i Fosnavåg, så vil du jobbe i eit spennande miljø med kundar som opererer over heile verda. Du vil ha personalansvar og ansvar for å fylgje opp våre næringlivkundar. Du vil ha ansvar for tilbodsprosessar, oppfølging og rapportering, relasjonsbygging og sal inn mot store og mellomstore bedrifter.  Kandidaten vi søkjer har evne til å omsette strategi og kundeinnsikt til konkurransedyktige løysingsforslag.  

Dette forventar vi av deg i stillinga:

Du brenn for å motivere dine kollegaer
Du bruker ditt gode humør og din faglege kunnskap til å vidareføre eit offensivt og reisefagleg miljø. Du har ein ibuande iver etter å få nøgde medarbeidar og gode resultat.

Du gled deg over å jobbe med kundane våre
Ja sjølvsagt vil du elske å fylgje opp våre kundar og gi dei den beste servicen våre kundar kan få. Vi har nemleg dei beste kundane som finns og saman gir vi alt for at kundane skal være nøgde.  

Du har hjarte for innsikt og utvikling
Vi sikter mot stadig å utvikle oss, slik at vi saman finn nye og smarte måtar å fylgje opp våre kundar på. Våre digitale verktøy set oss i stand til å effektivisere kundane sin ressursbruk på reiseadministrasjon.

Du er utadvendt og har evne til å bygge nettverk og relasjonar til våre kundar
Berg-Hansen deltek i ulike næringsforum, her treff vi eksisterande kundar og møter nye som ynskjer å vite meir om kvifor vi i 2018 blei kåra til Norden beste jobbreisebyrå.

For å lukkast i stillinga bør du ha:
- Erfaring eller utdanning med personalleiing
- Erfaring eller utdanning som set deg i stand til å selje inn gode løysingar med nasjonale og internasjonale kundar
- Evne til å kunne formidle vår verdiskaping
- Profesjonell og tillitsvekkande framtoning
- God munnleg og skriftleg kommunikasjonsevne i norsk og engelsk

Personlege eigenskapar
- Godt humør og liker å leie og har evne til å motivere dine medarbeidarar.
- Sterk på å bygge gode og varige relasjonar
- Er fleksibel, har utprega serviceinnstilling og kremmarånd
- Sjølvgåande og sterk drivkraft
- Strategisk, analytisk og god kommersiell forståing
- Du må kunne ha forståing for tal og analyser
- Du er detaljorientert, men har evne til å sjå heilskapen

Vi tilbyr:
- Sjølvstendig stilling i en uformell organisasjon der trivsel og godt miljø er viktig
- Gode høve for fagleg og personleg utvikling
- Eit selskap der verdiane personleg, ansvarleg, uredd og nytenkande er godt forankra

Søkarar med relevant erfaring frå reisebransjen og GDS systemet Amadeus eller liknande kan være en fordel.

Klikk her for å søke på stillinga

ARBEIDSGIVER

Berg-hansen Nordvest Energy & Marine AS

Fosnavåg Brygge, 6090 Fosnavåg

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Salgs - og Personalkonsulent i rekrutteringsbyrået Verto, Gustav Pettersen

+4748069673

E-post

Søknadsfrist: 15.07.2019

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

STILLINGER I SAMME KATEGORI:

Aurstadkonsernet består av morselskapet Aurstad AS som eier selskapene Aurstad Tunnel AS og Aurstad Maskinutleige AS med hovedkontor i Ørsta. Vi er et maskinentreprenørfirma som bygger infrastruktur, veier, tunneler, kraftanlegg, flyplasser og kommunaltekniske anlegg. Vår strategi er at vi skal være hovedentreprenør på de prosjektene vi arbeider med, men det hender at vi tar på oss underentrepriser på tunellarbeid.
For mer informasjon om selskapet se www.aurstad.no

ARBEIDSGIVER

Aurstad AS

Torvmyrane 31, 6160 Hovdebygda

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Management Consultant Yapril, Marius Halvorsen

+47 922 95 786

E-post

Søknadsfrist: 23.08.2019

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

12.07.2019

Aurstadkonsernet består av morselskapet Aurstad AS som eier selskapene Aurstad Tunnel AS og Aurstad Maskinutleige AS med hovedkontor i Ørsta. Vi er et maskinentreprenørfirma som bygger infrastruktur, veier, tunneler, kraftanlegg, flyplasser og kommunaltekniske anlegg. Vår strategi er at vi skal være hovedentreprenør på de prosjektene vi arbeider med, men det hender at vi tar på oss underentrepriser på tunellarbeid. 
For mer informasjon om selskapet se www.aurstad.no

ARBEIDSGIVER

Aurstad AS

Torvmyrane 31, 6160 Hovdebygda

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Management Consultant Yapril, Marius Halvorsen

+47 922 95 786

E-post

Søknadsfrist: 23.08.2019

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Tussa IKT AS er eit dotterselskap i Tussa-konsernet og har om lag 60 tilsette. Selskapet har hovudkontor i Hovdebygda/Ørsta, og har avdeling i Ålesund.

Du kan lese meir om Tussa her

ARBEIDSGIVER

Tussa IKT AS

Retirovegen 4, 6019 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Leiar forretningsområde IT Karl Johan Kverneland

70 04 62 00

Søknadsfrist: 15.08.2019

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

H.I. Giørtz leverer et komplett vareutvalg til dagligvare- og serveringsmarkedet med ca. 45.000 ulike produkter. Vi holder til på Eidsneset i Sula kommune og har 175 ansatte. Selskapet er inndelt i forretningsområdene engros, detaljhandel og eiendom. Siden 1891 har vi sørget for at varene kommer frem til rett sted og tid, noe som gjør oss til markedets mest kundeorienterte og effektive logistikkpartner. Vi er deleid av ASKO NORGE AS som er Norgesgruppens engrosvirksomhet. 

ARBEIDSGIVER

H.I. Giørtz Sønner AS

Sjukenesstranda 100, 6037 Eidsnes

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Business Development Executive Torbjørn Krogen 926 09 775

Management Consultant Espen Sundgot 913 85 786

E-post

Søknadsfrist: 05.08.2019

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og Romsdal. Verksemda omfattar sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund samt fleire omliggande institusjonar. Helseføretaket har om lag 4200 årsverk fordelt på 6500 tilsette, og gir eit differensiert tilbod innan dei fleste fagfelta i somatikk og psykisk helsevern. Vår visjon er å vere "På lag med deg for helsa di." 

ARBEIDSGIVER

Helse Møre og Romsdal HF

Åsehaugen 5, 6026 Ålesund

Hjemmeside

KONTAKTPERSON

Torolv Dalheim, telefon: 41668322

Peter Inge Østrem, telefon: 91118933

Søknadsfrist: 06.08.2019

Tiltredelse: Etter avtale

Varighet: Fast

19.01.2019

Kvart år vert millionar av kroner kasta vekk på annonser retta mot folk som ikkje er interesserte i å sjå annonsa dei får servert.

Gjennom Stilling ledig Sunnmøre på Facebook tilbyr NETT NO eit kostnadseffektivt og målretta annonseprodukt.

ARBEIDSGIVER

Stillingsannonsering på NETT NO og på Facebook - Stilling ledig Sunnmøre

KONTAKTPERSON

Magnus@nett.no

E-post

NETT NO
Ansvarleg redaktør: Ogne Øyehaug
Ansvarleg redaktør: Kjetil Haanes
Dagleg leiar: Eirik Staurset

Utgivar:
Bakkar og Berg Media AS
Pb. 142
6099 Fosnavåg

Kontakt:
Redaksjon: redaksjon@nett.no / Tlf: 95 77 97 27
Annonse: annonse@nett.no / Tlf: 95 24 72 09
Abonnement: abonnement@nett.no / Tlf: 95 24 72 09
Tips: tips@nett.no

NETT NO arbeider etter Ver Varsam-plakaten sine normer for god presseskikk og Tekstreklameplakaten sine normer for skilje mellom redaksjonelt stoff og reklame/sponsing. Alt innhald på NETT NO er opphavsrettsleg verna. NETT NO har ikkje ansvar for innhaldet på eksterne nettsider som det blir lenka til.